Netwerkorganisatie voor organisaties, coördinatoren en uitvoerende beroepskrachten 

Stichting Preventief op Maat wil beroepskrachten en organisaties ondersteunen ten behoeve van kwaliteitsbehoud, methodiekontwikkeling en deskundigheidsbevordering.

Kwaliteitsbehoud

De borging van het Landelijk Coördinatiepunt voor Spel aan Huis blijft een speerpunt.(www.spelaanhuis.nl). In 2019 wordt een projectleider voor een beperkt aantal uren aangesteld. Voor het programma wordt voortaan een licentie uitgegeven en een abonnement op ondersteuning aangeboden. De erkenning door de Databank van het NJI in 2018 is een belangrijke factor voor het voortbestaan van dit programma.

Op dit moment bieden we deskundigheidsbevordering aan die gekoppeld is aan de vernieuwing van de oudercursussen Peuter in Zicht en Omgaan met Pubers. Groepsgerichte opvoedondersteuning is een speerpunt voor Preventief op Maat.

Facilitering

Preventief op Maat zoekt naar fondsen en middelen om deze doelen te kunnen realiseren.

Door inzet van de kennis van de bestuursleden en adviseurs kan dit op een efficiënte en effectieve wijze plaatsvinden.

Preventief op Maat heeft geen winstoogmerk, een lage overhead en is daarmee een aantrekkelijke partner voor organisaties en gemeenten. 

Wilt u contact opnemen, klik dan hier.