Wat kan Preventief op Maat voor gemeenten doen? 

Bestaande methodieken en programma's hebben geen duidelijke eigenaar meer. Zij lopen daardoor het risico op verspilling van kennis en kunde, of dreigen zelfs verloren te gaan.   

Het doel van gemeenten is, om jeugdigen en ouders vanuit hun eigen kracht, vanuit wat zij zélf kunnen, te laten deelnemen aan de samenleving. Daarom is het belangrijk dat de bestaande methodieken of elementen hiervan ook in de toekomst kunnen worden ingezet om dit doel te realiseren. 

Het belang van preventie wordt algemeen onderkend, omdat preventie voorkomt dat problemen groter worden. In de praktijk is dit niet altijd af te lezen aan het aanbod van gemeenten. Het is daarbij niet eenvoudig om een goed afgestemd en efficiënt aanbod te vinden. 

Preventief op Maat kan u hierin adviseren. Neem hiervoor contact op voor een vrijblijvend gesprek.