Wat kan Preventief op Maat voor gemeenten doen? 

Het zorgaanbod voor jeugdigen moet effectiever en efficiënter worden. Eenvoudiger, met minder regels, dichter bij de gezinnen en meer vanuit de kracht van kinderen en ouders. Het belang van preventie wordt algemeen onderkend, omdat preventie voorkomt dat problemen groter worden. En als problemen groeien, wordt een beroep gedaan op hulp die ingrijpender en duurder is... Maar ook: het moet allemaal met aanzienlijk minder middelen. 

In de afgelopen jaren zijn veel preventieve programma’s en opvoedingondersteunende-  en- spelstimulerende methodieken ontwikkeld. Hierbij staat het aanboren van de kracht en zelfredzaamheid van kinderen en ouders centraal.  

Door invoering van de Jeugdwet hebben bestaande methodieken en programma's geen duidelijke eigenaar meer. Zij lopen daardoor het risico op verspilling van kennis en kunde, of dreigen zelfs verloren te gaan.   

Het doel van gemeenten is, om jeugdigen en ouders vanuit hun eigen kracht, vanuit wat zij zélf kunnen, te laten deelnemen aan de samenleving. Daarom is het belangrijk dat de bestaande methodieken of elementen hiervan ook in de toekomst kunnen worden ingezet om dit doel te realiseren.

Preventief op Maat kan u daarbij helpen! Neem hiervoor contact op voor een vrijblijvend gesprek.