Preventief op Maat

Helpt u bij de keuze voor en het uitvoeren van kwalitatief goede opvoedingsprogramma's en methodes.

De meeste ondersteunende en preventieve programma’s op sociaal, maatschappelijk en pedagogisch gebied kwamen in het verleden door landelijke of provinciale initiatieven tot stand. Met de nieuwe wet Zorg voor Jeugd valt alle verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg, van preventie tot intensieve (geestelijke zorg) sinds 2015 onder de gemeenten

Instellingen die problemen signaleren, zoals Centra voor Jeugd en Gezin, Jeugdgezondheidszorg, kinderopvang en peuterspeelzalen, scholen en maatschappelijk werk, zijn vaak betrokken bij de inzet van programma’s in een bepaalde wijk of gemeente.

In het nieuwe beleid ligt de nadruk op het voorkomen van problemen en de zelfredzaamheid en eigen kracht van burgers. Maar diverse instellingen en organisaties (waaronder de stichting Preventief op Maat) zijn bezorgd over het voortbestaan van preventieve programma's die in een vroeg stadium kunnen worden ingezet.

Daar waar op gemeentelijk niveau er voor bepaalde programma’s geen geschikte en/ of  bereidwillige instellingen zijn, kan een niet commerciële stichting met veel ervaring soelaas bieden. De stichting Preventief op Maat probeert daarin te voorzien. 

 

Preventief op Maat:

  • biedt aan initiatieven op dit gebied organisatorisch onderdak;
  • stimuleert de kwaliteitsbewaking van de programma's en methodieken;
  • kan de programma's aan werkgevers en instellingen ter beschikking stellen;
  • werkt als netwerkorganisatie voor beroepskrachten en programmaleiders die in het kader van de doelstelling van de stichting als zelfstandige werkzaam zijn;
  • kan subsidies aanvragen die passen binnen het kader van haar doelstelling;
  • helpt bij de keuze en het uitvoeren van kwalitatief goede opvoedingsprogramma's (in de praktijk getest en effectief bevonden) en methodes. 
  • Het bestuur van de stichting bestaat uit zeer ervaren professionals die hun expertise belangeloos inzetten.
  • Dit besturingsmodel van ervaren bestuurders vormt de basis van een efficiënte en effectieve organisatie.

Privacy

Preventief op Maat gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en heeft een privacybeleid in ontwikkeling.

Persoonsgegevens worden nooit door ons gedeeld met derden, tenzij daar toestemming voor is verleend.

De gegevens die op deze site staan, hebben dan ook de instemming van de betrokkenen.