Lokale Samenwerking

 

Stichting Preventief op Maat ziet lokale structuur en de samenwerkingsverbanden zoals de Centra voor Jeugd en Gezin en de wijkteams als een belangrijke factor voor samenwerking. Beroepskrachten die dagelijks in hun werk met ouders en/of kinderen te maken hebben, spelen hierbij een centrale rol. Zij gaan in gesprek met ouders, signaleren vragen en problemen en zoeken samen met de ouders naar een antwoord op hun vragen. 

Door samen te werken en kennis en inzet te bundelen kan op maat een lokaal aanbod tot stand komen, dat past bij de vraag van ouders en aansluit bij de eigen mogelijkheden van ouders in hun eigen omgeving. Voorbeelden hiervan zijn programma’s die zich richten op spelstimulering en voorlezen in de thuissituatie of ouders van jonge kinderen extra steun bieden bij het opvoeden door middel van huisbezoeken.

Stichting Preventief op Maat kan meewerken aan een dergelijke gecoördineerde aanpak, die leidt tot optimale ontwikkeling van kinderen en versterken van vaardigheden van ouders en hun netwerken.

Wat zijn de overeenkomsten

Preventief op Maat vindt het belangrijk dat gemeenten een keuze kunnen maken voor een dekkend (basis)aanbod van algemene en preventieve opgroei- en opvoedsteun. De laagdrempelige werkwijze van een Centrum voor Jeugd en Gezin (of Ouder- en Kind centra) is ook de werkwijze van Preventief op Maat. Wij kennen het veld en de verschillende programma’s goed en adviseren zonder financieel belang. Het gaat er uiteindelijk om dat ouders en kinderen/jongeren met een vraag goede en passende hulp kunnen krijgen in een zo vroeg mogelijk stadium.

Wat heeft de lokale samenwerkingsstructuur aan Preventief op Maat

Omdat onze expertise betrekking heeft op kwaliteit en inhoud van programma’s is het mogelijk om samen op te trekken om tot een verantwoorde keuze te komen. Wij vinden het belangrijk dat de programma’s en activiteiten goed onderbouwd zijn, actueel en methodisch goed uitvoerbaar zijn

Lokale aanbieders hebben niet altijd de mogelijkheid om zelf programma’s te ontwikkelen en de kwaliteit te bewaken en/of onderzoek te doen naar de effecten. Daarbij moeten professionals ondersteund worden. We kunnen laagdrempelig en op maat die steun bieden.

Onderzoek naar praktijk en effecten is belangrijk. Wij zetten ons graag in om vragen uit de praktijk en van gemeenten op dit gebied om te zetten in een passend aanbod. Ook zijn we bereid om op zoek te gaan naar de hiervoor benodigde financiële middelen.

Wilt u contact opnemen, klik dan hier.