Stichting Preventief op Maat wil beroepskrachten die werkzaam zijn bij organisaties die opvoedondersteuning ondersteunen ten behoeve van kwaliteitsbehoud, methodiekontwikkeling en deskundigheidsbevordering. Preventief op Maat vindt het belangrijk dat het materiaal voor ouders kwaliteit heeft.

Kwaliteitsbehoud

Kwaliteit heeft in de ogen van Preventief op Maat twee belangrijke pijlers:

1. actuele informatie, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en duidelijke theoretische uitgangspunten, in de praktijk bewezen is en goed uitvoerbaar en toegankelijk voor diverse doelgroepen.

2. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de uitvoering de kwaliteit kan bieden die in de praktijk wordt gevraagd. Dat betekent dat beroepskrachten kennis hebben van en op de hoogte zijn van de belangrijkste inzichten op het gebied van opvoeding. Beroepskrachten beschikken over actuele kennis van de ontwikkeling van jeugd, kunnen omgaan met vragen en problemen van ouders en hebben vaardigheden omgroepsgerichte opvoedondersteuning uit te kunnen voeren.

Deskundigheidsbevordering

Preventief op Maat wil zich graag inzetten om de genoemde kwaliteit te helpen bevorderen en extra te stimuleren. Daarom biedt de organisatie op beperkte schaal trainingen aan voor beroepskrachten.

Op dit moment bieden we deskundigheidsbevordering aan die gekoppeld is aan de vernieuwing van de oudercursussen Peuter in Zicht en Omgaan met Pubers. Dit zijn een- of tweedaagse scholingen die we uitvoeren in samenwerking met The Families Foundation in Hilversum. (link naar inhoud en kostenbij oudercursussen). Het liefst bieden we deze trainingen in company aan. Tijdens deze scholing krijgen deelnemers zowel informatie over de inhoud van het programma als over de uitvoering.

Omdat groepsgerichte opvoedondersteuning een speerpunt is voor Preventief op Maat zijn we voornemens een plan te maken om hiervoor een aanbod te ontwikkelen dat ingezet kan worden om beroepskrachten van organisaties te scholen. Dit plan wordt in 2020 gepresenteerd.

Facilitering

Preventief op Maat zoekt naar fondsen en middelen om deze doelen te kunnen realiseren. We zijn actief op zoek naar partners die hieraan mee willen werken.

Door inzet van de kennis van de bestuursleden en adviseurs kan dit op een efficiënte en effectieve wijze plaatsvinden.