Nieuws

campagnebeeld 10 jaar Preventief op Maat

Tien jaar Preventief op Maat (POM) betekent tien jaar onvermoeide aandacht voor preventieve opvoedondersteuning en ontwikkelingsstimulering. Het stoomtreintje dat in 2013 langzaam op gang kwam is in tien jaar tijd een sprinter geworden. Wat is er veel bereikt!

Lees meer

Jaarverslag 2023 verschenen

Het jaar 2023 was een productief jaar voor Preventief op Maat: veel pakketten voor oudercursussen afgenomen, trainingen verzorgd en het jubileum voorbereid.

Lees meer

Preventief op Maat

Preventief op Maat is een kleine stichting zonder commercieel oogmerk. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers met ervaring in de (preventieve) opvoedondersteuning en jeugdzorg.

Missie
Gemeenten
Oudercursussen

Oudercursussen

Preventief op Maat is eigenaar van drie oudercursussen, die zijn bestemd voor beroepskrachten. Met het materiaal uit het cursuspakket kan eenvoudig een oudercursus worden georganiseerd.
Peuter in Zicht

Peuter in Zicht

Peuter in Zicht is in 2021 opnieuw beschreven om te worden opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJI.

Omgaan met pubers

Omgaan met pubers

De oudercursus Omgaan met Pubers is de opvolger van de cursus Beter Omgaan met Pubers. De cursus richt zich op alle ouders van kinderen in de leeftijd van 11 tot 16 jaar.

Opvoeden & Zo

Opvoeden & Zo

Opvoeden & Zo is een laagdrempelige cursus voor ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar. In de cursus leren ouders omgaan met alledaagse opvoedingsvragen en beginnende opvoedingsproblemen.

Onze Missie

Missie

Effectieve vormen van preventie in de opvoedondersteuning zien wij als een belangrijk onderdeel van een positief jeugdbeleid van gemeenten. Goed onderbouwde preventieve programma’s zijn daarvoor onmisbaar. Er zijn diverse programma’s ontwikkeld die zich in de praktijk hebben bewezen en waarin veel (gemeenschaps-)geld is geïnvesteerd.

Lees meer

Spel aan Huis

Spel aan Huis

Spel aan Huis is een preventief programma dat spelstimulering en informele opvoedingsondersteuning biedt aan gezinnen met kinderen in de leeftijd van 1,5 t/m 7 jaar. De spelbegeleiding vindt plaats in de thuissituatie en wordt verzorgd door stagiaires van een (sociaal) pedagogische opleiding. Een betaalde coördinator is verantwoordelijk voor organisatie, begeleiding en kwaliteit.

Lees meer