Oudercursus Opvoeden & Zo vernieuwd!

Ter inleiding

Voor de derde keer presenteert Stichting Preventief op Maat samen met Stichting Aanzet de vernieuwing van een preventieve oudercursus. Na Peuter in zicht en Omgaan met Pubers is nu Opvoeden & Zo onder handen genomen en in een nieuw jasje gestoken. Dankzij de financiering van Stichting Aanzet is het gelukt om een eigentijds, goed onderbouwd en aantrekkelijk product te realiseren.

De belangrijkste kenmerken van de vernieuwing

  • Het nieuwe draaiboek geeft de bijeenkomsten  stap-voor-stap weer en wordt ondersteund met PowerPointpresentaties
  • Er zijn speciale animatiefilmpjes gemaakt die de vaardigheden op eenvoudige wijze laten zien
  • Er is in de cursus aandacht voor diversiteit en voor begrijpelijk taalgebruik
  • De folders voor ouders die bij de cursus horen zijn in 3 talen beschikbaar, t.w. Nederlands, Arabisch en Turks
  • Er is meer aandacht besteed aan de ontwikkeling van kinderen dan in de vorige versie
  • Er zijn nieuwe werkvormen en oefeningen toegevoegd aan het bestaande materiaal
  • Opvoeden & Zo is een interactieve en afwisselende cursus waarin gewerkt wordt met eigen ervaringen van ouders en diverse oefeningen. 

Auteurs

Het vernieuwde draaiboek is geschreven door Krista Okma en Geraldien Blokland in samenwerking met Hanneke Ritmeester

Positief getest in de praktijk

Ondanks de coronamaatregelen is het mogelijk geweest om een paar pilots uit te voeren. Deze zijn grotendeels online aangeboden. Een meeleesgroep heeft gereageerd op de inhoud en daardoor is het vernieuwde materiaal toch in de praktijk getest. De reactie van beroepskrachten en ouders op het nieuwe materiaal was positief.

Waar gaat het over in de cursus Opvoeden & Zo?

Opvoeden van kinderen is niet altijd gemakkelijk. Het is heel gewoon dat ouders vragen kunnen hebben over het omgaan met hun kinderen in alledaagse situaties. Iedere ouder heeft wel eens behoefte aan steun of advies. Bijvoorbeeld, wat doe je als je kind niet luistert, hoe kun je ervoor zorgen dat je kind vaker leuk en aardig doet, hoe kan je als ouder op een positieve manier bereiken dat je niet de hele dag hoeft te verbieden. In Opvoeden & Zo leren ouders van kinderen van ongeveer 4-12 jaar zes hoofdvaardigheden: positieve aandacht geven en prijzen, regels stellen, niet reageren, gedrag corrigeren en apart zetten. De cursus richt zich nadrukkelijk op het op een laagdrempelige, positieve manier leren omgaan met het gedrag van je kind.

Voor ouders zijn er over de onderwerpen van de cursus 7 folders beschikbaar die ook vertaald zijn in het Arabisch en Turks.

Voor wie?

De cursus is interessant voor alle organisaties die een aanbod hebben voor diverse groepen ouders van kinderen van 4 tot ca. 12 jaar. Zoals scholen, preventieve opvoedondersteuning, schoolmaatschappelijk werk, Jeugdgezondheidszorg en Centra voor Jeugd en Gezin. De cursus kan gegeven worden door begeleiders die ervaring hebben met groepsgericht werken met ouders. Training in werken met een groepsgericht aanbod is wenselijk.

Kosten

Het pakket Opvoeden & Zo  (draaiboek en usb-stick) kost € 85,00. Het materiaal van de cursus kan zelf geprint en vermenigvuldigd worden, maar het is ook mogelijk om dit materiaal (voor een meerprijs) apart te bestellen.

Bestellen

Het materiaal kan besteld worden via de website van Buro Extern:

bestelling@extern.nl o.v.v. Opvoeden & Zo.


Let op: het materiaal van de cursus uit 2006 is niet meer verkrijgbaar. De informatie over Opvoeden & Zo is gebaseerd op de oudercursus uit 2006 zoals Preventief op Maat deze heeft overgenomen van het Nederlands Jeugd Instituut. De cursus is volledig geactualiseerd en voorzien van nieuwe materialen en aanvullende oefeningen. In plaats van de DVD zijn animatiefilmpjes gemaakt die elk een vaardigheid uitbeelden. De cursus is nog steeds opgenomen in de Databank Effectieve Jeugd Interventies. Het oordeel van de Erkenningscommissie vindt u op deze pagina.

Lees hier aanvullende informatie over Opvoeden & Zo

Bekijk hier de presentatie over Opvoeden & Zo