Het vernieuwde draaiboek van Opvoeden& Zo is (bijna) klaar!

In april wordt de vernieuwing van Opvoeden&Zo helemaal afgerond. Het nieuwe draaiboek is te bestellen bij Buro Extern in Alkmaar. De bestelinformatie wordt later toegevoegd. Het draaiboek wordt geleverd inclusief een usb-stick waarop powerpoints, animatiefilmpjes, en bijbehorend materiaal staat. Het materiaal omvat onder meer: een wervingsfolder, informatiefolders voor ouders in 3 talen, werkbladen en werkvormen behorend bij oefeningen, een certificaat, en andere formulieren voor ouders. Al het materiaal kan zelf worden geprint en vermenigvuldigd. Het is echter ook mogelijk om sets bij Buro Extern apart te bestellen voor een meerprijs. Een bestellijst vindt u op de website van Buro Extern.

Let op: het materiaal van de cursus uit 2006 is niet meer verkrijgbaar. De informatie over Opvoeden & Zo is gebaseerd op de oudercursus uit 2006 zoals Preventief op Maat deze heeft overgenomen van het Nederlands Jeugd Instituut. De cursus is hierop opnieuw geënt en nu volledig geactualiseerd en voorzien van nieuwe materialen en aanvullende oefeningen. In plaats van de DVD zijn animatiefilmpjes gemaakt die per stuk een vaardigheid uitbeelden. De cursus is nog steeds opgenomen in de Databank Effectieve Jeugd Interventies. Het oordeel van de Erkenningscommissie vindt u op deze pagina.

Voor wie is de cursus bedoeld?

Opvoeden & Zo richt zich op ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd (4 tot 11 jaar). Dat kunnen ouders zijn die graag wat meer over opvoeden willen weten als ook ouders die problemen ervaren met opvoeden. 

Wat wil de cursus bereiken?

Opvoeden & Zo heeft als doel de opvoedingscompetenties en het zelfvertrouwen van ouders te vergoten. Ouders leren vaardigheden om het gedrag van hun kinderen op een positieve en niet-schadelijke manier te beïnvloeden waarmee eventuele gedragsproblemen kunnen afnemen.

Aanpak/opzet

In zes bijeenkomsten leren ouders basale opvoedvaardigheden om een positieve band met hun kind op te bouwen, gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag te reguleren. In elke bijeenkomst staat een specifieke vaardigheid centraal. De cursus is een combinatie van kennisoverdracht, instructie aan de hand van filmbeelden, groepsdiscussies en het oefenen van vaardigheden. Daarnaast krijgen ouders huiswerkopdrachten om de overdracht van geleerde kennis en vaardigheden naar de thuissituatie te bevorderen. De cursusinhoud is flexibel af te stemmen op ouders met uiteenlopende achtergronden en kennisniveaus. 

Wie zijn de aanbieders?

De cursus kan worden uitgevoerd door professionals in lokale basisvoorzieningen die preventieve opvoedondersteuning bieden aan ouders met opgroeiende kinderen, zoals: jeugdverpleegkundigen, ouder & kind adviseurs of opvoedondersteuners vanuit een lokaal wijkteam, (school)maatschappelijk werkers of migrantenvoorlichters. Bij voorkeur hebben cursusleiders kennis van de ontwikkeling en opvoedingsvragen in de basisschoolleeftijd en hebben zij ervaring met groepsgericht werken. Het vooraf hebben gevolgd van een training of onderwijsmodule daarover is wenselijk.

Deskundigheidsbevordering

Bij voorkeur hebben cursusleiders kennis van de ontwikkeling en opvoedingsvragen in de basisschoolleeftijd en hebben zij ervaring met groepsgericht werken. Het vooraf hebben gevolgd van een training of onderwijsmodule daarover is wenselijk. (zie de pagina deskundigheidbevordering) 
Bezoek de pagina deskundigheidsbevordering voor meer informatie hierover.

Cursusmateriaal : In het voorjaar van 2021 verschijnt het geheel vernieuwde draaiboek. Voor meer informatie: info@preventiefopmaat.nl


Lees hier aanvullende informatie over Opvoeden en Zo