Binnen een groepsgericht aanbod nemen oudercursussen een belangrijke plek in. Het meest in trek zijn opvoedcursussen gericht op een bepaalde fase in de ontwikkeling van kinderen in combinatie met het aanleren van specifieke opvoedingsvaardigheden.

Het werken met groepen kent een bijzondere dynamiek en biedt veel mogelijkheden om de doelen van opvoedingsondersteuning te realiseren. Als pluspunten van het werken met groepen geldt:

  • het doorbreekt het opvoedingsisolement van ouders;
  • ouders vinden steun en herkenning bij elkaar wat hun zelfvertrouwen doet toenemen;
  • ouders kunnen zich optrekken aan goede voorbeelden van andere ouders;
  • de uitwisseling van (ervarings)kennis biedt ouders nieuwe inzichten;
  • het is een efficiënte en kostenbesparende aanpak.

In 2017 heeft het Nederlands Jeugd instituut het eigenaarschap van drie landelijk ontwikkelde en veel uitgevoerde oudercursussen overgedragen aan Preventief op Maat, te weten Peuter in Zicht, Omgaan met Pubers en Opvoeden & Zo. Omgaan met Pubers kent een gedeeld eigenaarschap met de Gemeente Rotterdam en Opvoeden&Zo met Stichting Aanzet uit Vlaardingen.

Lees meer over oudercusussen vernieuwd


Voor meer informatie over de specifieke cursussen zie:


Peuter in Zicht

Omgaan met Pubers

Opvoeden & Zo

Deskundigheids
-bevordering