Preventief op Maat biedt organisaties die groepsgerichte opvoedingsondersteuning bieden aan ouders laagdrempelig cursusmateriaal, waarmee snel en eenvoudig oudercursussen georganiseerd kan worden. Zo werken wij bijvoorbeeld voor CJG’s, kinderopvangorganisaties, jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, schoolmaatschappelijk werk en pedagogische spreekuren. Ook verzorgen wij deskundigheidsbevordering aan beroepskrachten die deze cursussen in de praktijk verzorgen.