Het begeleiden van een oudergroep is ontzettend leuk om te doen. In elke groep is al heel wat kennis over opvoeden aanwezig waar je dankbaar gebruik van kunt maken. Je wordt minder in de rol van de deskundige geplaatst dan in een een-op-een contact met ouders. Maar het begeleiden van een groep vraagt ook om de nodige kennis en vaardigheden om het optimaal te laten werken. Een gerichte training kan je dan een extra steuntje in de rug bieden.

De inhoud van de training

De basistraining (pedagogische) oudercursussen bevat een mix van informatieoverdracht, interactieve werkvormen met opdrachten, groepsdiscussie en het oefenen van vaardigheden. Tijdens het uitvoeren van cursusonderdelen oefenen deelnemers, en krijgen zij persoonlijke feedback. De cursus bestaat uit twee dagen, die verdeeld zijn in acht blokken. Het eerste blok geeft informatie over het doel van de training, de verwachtingen van ouders van de cursusleidster en de leerdoelen van de deelnemers. In het tweede blok staat de ontwikkeling van kinderen centraal en geeft elke deelnemer een korte presentatie voor de hele groep over een van de ontwikkelingstaken.

“Je wordt op een prettige manier uit je comfortzone gehaald.”

deelnemer training

Na de lunchpauze zoomen we in op ouderschap. Hoe bevorder je als cursusleidster het zelfvertrouwen van ouders. Wat is goed genoeg ouderschap. Hoe reageer je op verschillen tussen ouders? Het laatste blok gaat over gedrag veranderen en doen de deelnemers een rollenspel. Aan het eind van de eerste bijeenkomst krijgen de deelnemers een opdracht mee om een onderdeel uit het draaiboek voor te bereiden.

“Ik heb nu genoeg kennis en handvatten om de cursus te begeleiden.”

Deelnemer training

De tweede dag staat in het teken van de mini-presentaties van de deelnemers. Daarin wordt vooral geoefend met moeilijke momenten in een cursus (bijvoorbeeld weerstand of de stille ouder) en hoe daarmee om te gaan.

“Ik heb geleerd meer te werken vanuit de voorbeelden die ouders zelf geven.”

deelnemer training

Alle verschillende werkvormen uit het draaiboek (zoals animaties tonen, begeleiden groepsgesprek, thuisopdracht nabespreken) komen aan bod. Naast de minipresentaties is er ruimte om aandacht te besteden aan de werving van ouders voor de cursussen, de stijl van begeleiden en het bevorderen van zelfreflectie van ouders.

“Dat we het hele draaiboek hebben kunnen doornemen door middel van mini-presentaties is echt geniaal bedacht.”.

deelnemer training

In company

De training Pedagogische Oudercursussen is samen met de Stichting Aanzet en de Van Veldhuizen Stichting ontwikkeld. Het is een basistraining voor begeleiders van op vaardigheden gerichte oudercursussen. In het voorjaar van 2022 zijn de eerste drie trainingen als pilot aangeboden. De evaluaties waren positief. Na deze proefperiode is de training beschikbaar, voornamelijk voor in company aanvragen. Op termijn is het de bedoeling om ook gecombineerde trainingen aan te bieden. De voorkeur heeft een in company aanbod, waarin mogelijk ook kleinere aanvragen kunnen worden gecombineerd. De organisatie die het aanbod aanvraagt is verantwoordelijk voor ruimte, technische mogelijkheden en ondersteuning, koffie- en thee en mogelijk lunchfaciliteiten. .

“Super afwisselend programma voor in de cursus om ouders aan het woord te laten komen (m.b.v. tekeningen, kennismakingsvragen, balletje gooien, filmpjes). Heel leuk!”

deelnemer training

De training Pedagogische Oudercursussen is een tweedaagse training voor een groep van tenminste acht professionals. Behalve het bijwonen van de trainingsbijeenkomsten wordt een aantal uren zelfstudie en voorbereidingstijd  oor praktische opdrachten van de deelnemende professionals verwacht. In totaal 20-22 uur studiebelasting (exclusief evt. reistijd).

Vereisten voor deelnemers

Deelnemers hebben een HBO-opleiding met kennis van pedagogie en ontwikkeling van kinderen en hebben bij voorkeur ervaring in het aanbieden van preventieve vormen van opvoedondersteuning. In overleg kunnen deelnemers met veel werkervaring en een iets lagere opleiding (MBO-4) ook deelnemen.

“De cursus zat zorgvuldig in elkaar, goed te merken dat er voorbereiding was geweest. Erg professioneel. (wat er de eerste keer was besproken kwam de tweede keer weer ter sprake. We moesten onszelf voor en na de cursus een cijfer geven: aanzienlijk verschil bij iedereen!”

Deelnemer training

Kosten

De kosten van een in company training bedragen maximaal €4.000,- met een minimumgarantie voor 8 deelnemers en een maximum aantal deelnemers van 12. Als een grotere groep deelneemt is het noodzakelijk om twee trainers in te zetten. Uiteraard wordt hiervoor een bescheiden meerprijs in rekening gebracht. Een definitief bedrag wordt in overleg overeengekomen. Inbegrepen is een map met achtergrondinformatie voor de training en 1 draaiboek per deelnemer.

Uitvoering

De training wordt verzorgd door ervaren trainers vanuit Stichting Preventief op Maat, Stichting Aanzet en de Van Veldhuizen Stichting en/of door freelancers in opdracht van een van deze organisaties. Neem voor meer informatie en aanmeldingen over bovengenoemd trainingsaanbod contact op via info@preventiefopmaat.nl.

“Prima training, ga zo door!”

deelnemer training