Wat kan Preventief op Maat voor gemeenten doen? 

Gemeenten hebben op grond van de Jeugdwet mede als taak vragen rondom de opvoeding te normaliseren en het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen en kinderopvang te versterken.  Opvoedondersteunende programma’s en methodieken kunnen hieraan bijdragen. In het geheel van aanbod en vraag is het niet altijd eenvoudig om daarin tot een keuze te komen.

Wat doet Preventief op Maat

Preventief op Maat heeft de kennis en ervaring in huis om samen met organisaties, professionals en gemeenten te kijken naar de specifieke vragen rondom opvoeding die zich kunnen voordoen. Wij kijken dan vooral vanuit onze visie op een preventieve aanpak die in onze ogen belangrijk is om opvoedproblemen te kunnen voorkomen. 

Daarnaast is Preventief op Maat eigenaar van enkele methodieken en oudercursussen die hun effect reeds bewezen hebben. 

Onafhankelijk

Preventief op Maat is een kleine speler in het veld van opvoedondersteuning. Wij hebben geen winstoogmerk en willen vooral een bijdrage leveren aan een positieve ontwikkeling op het gebied van preventie. Zie hiervoor onze missie.

Advies

Preventief op Maat kan u adviseren. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.