Preventief op Maat gaat zorgvuldig om met privacy

Preventief op Maat hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit document willen we duidelijke en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Preventief op Maat houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zoals beschreven in dit document. Hieronder kunt u lezen op welke manier wij dit doen:

  • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • In het geval van Preventief op Maat zal dat vooral gaan om het verstrekken van documenten, beantwoorden van informatie, verwerken van vragen over bestellen van materiaal, opgaven voor cursussen en/of bijeenkomsten;
  • wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan andere partijen met uw toestemming en als dit nodig is voor bijvoorbeeld de uitvoering van een cursus of bijeenkomst of uitwisseling van informatie die zowel voor u als voor ons van belang is.

Als Preventief op Maat zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit document, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens hieronder:

Contactgegevens:
Preventief op Maat
Postadres:
Westeinde 173, 2841 BS Moordrecht

M: info@preventiefopmaat.nl