Stichting Preventief op Maat maakt zich sinds de oprichting in 2012 sterk voor programma’s op het gebied van preventieve opvoedondersteuning. We richten ons op beroepskrachten die werkzaam zijn in de preventieve opvoedondersteuning en dus niet rechtstreeks op ouders. Preventief op Maat is een kleine stichting zonder commercieel oogmerk. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die ruime ervaring hebben in de (preventieve) opvoedondersteuning en jeugdzorg.

Effectieve vormen van preventie in de opvoedondersteuning zien wij als een belangrijk onderdeel van een positief jeugdbeleid van gemeenten. Goed onderbouwde preventieve programma’s zijn daarvoor onmisbaar. In het verleden zijn diverse programma’s ontwikkeld die zich in de praktijk hebben bewezen en waarin veel (gemeenschaps-)geld is geïnvesteerd. Onze missie is die programma’s te behouden en door te ontwikkelen.