Preventief op Maat richt zich met haar aanbod op professionals die werkzaam zijn bij organisaties die opvoedondersteuning bieden aan met ouders. We willen deze professionals ondersteunen met een kwalitatief hoogwaardig aanbod aan materialen voor preventieve opvoedingsondersteuning. Daarnaast zetten we ons in voor methodiekontwikkeling en deskundigheidsbevordering. Preventief op Maat vindt het belangrijk dat het materiaal voor ouders kwaliteit heeft.