Een oudercursus over het opvoeden van pubers

Waarom deze cursus

In de puberteit maken kinderen een belangrijke ontwikkelingssprong die in het gezin de nodige turbulentie teweeg kan brengen. Naast alle lichamelijke veranderingen doen zich ook duidelijke gedragsveranderingen voor die spanning met zich mee kunnen brengen in de relatie tussen ouder en puber. Deze ontwikkelingsfase vraagt van ouders andere opvoedvaardigheden dan het opvoeden van jonge kinderen. Een oudercursus kan ouders meer inzicht bieden in wat de puberteit nu eigenlijk inhoud en van hen als opvoeder vraagt. De uitwisseling met andere ouders kan bovendien de nodige herkenning en steun bieden. 

Voor wie

De cursus richt zich op alle ouders van kinderen in de leeftijd van  11 tot 16 jaar. Dat kunnen ouders zijn die nieuwgierig zijn naar wat de puberteit aan veranderingen met zich mee brengt als ouders die al de nodige strubbelingen ervaren 

Waar gaat de cursus over

In 2019 is de inhoud en vormgeving van de cursus geheel vernieuwd met steun van de afdeling Jeugd van de Gemeente Rotterdam. In zes bijeenkomsten van twee uur krijgen ouders informatie over de veranderingen in de puberteit en krijgen zij verschillende vaardigheden aangereikt om de dagelijkse omgang met hun puber soepeler te laten verlopen. Deze vaardigheden worden samengevat in het LOS-model gebaseerd op het inzicht dat de puberteit een periode is van geleidelijk losmaken en loslaten.  LOS staat voor drie kernvaardigheden: Luisteren – Overleggen- Sturen die tijdens de cursus worden uitgediept met behulp van verwerkingsopdrachten, filmpjes, ervaringen uitwisselen en oefenen. De inhoud van de bijeenkomst  kan worden afgestemd op de belangstelling en het kennisniveau van verschillende groepen ouders. 

Wie zijn de aanbieders? 

De cursus is interessant voor alle organisaties die preventieve opvoedondersteuning bieden aan ouders met kinderen/jongeren in de puberteit waaronder een groepsgericht aanbod. In de praktijk zijn dit medewerkers van welzijnsorganisaties, (school)maatschappelijk werk, medewerkers Jeugdgezondheidszorg, en/of medewerkers van een wijkteam. 

Deskundigheidsbevordering

De cursus wordt bij voorkeur gegeven door begeleiders die kennis hebben van de puberteit als ontwikkelingsfase en ervaring hebben met het werken met oudergroepen. Het is sowieso wenselijk om vooraf een training hebben gevolgd. 

Bezoek de pagina deskundigheidsbevordering voor meer informatie hierover.

Cursusmateriaal

Het pakket met cursusmateriaal voor de cursus Omgaan met Pubers (handleiding, usb stick met powerpoint presentatie en ouderfolders) is te bestellen bij Buro Extern in Alkmaar.

Mail naar: bestelling@extern.nl
De kosten bedragen € 79,95

Voor meer informatie: info@preventiefopmaat.nl


Lees hier aanvullende informatie over Omgaan met Pubers