De oudercursus Omgaan met Pubers is de opvolger van de cursus Beter Omgaan met Pubers. Preventief op Maat heeft de vernieuwde versie in 2019 uitgebracht.

De Gemeente Rotterdam heeft de vernieuwing financieel mogelijk gemaakt. Omgaan met Pubers is sinds 2022 opgenomen in de Databank Effectieve Interventies van Het NJI.

De oudercursussen van Preventief op Maat zijn bedoeld voor professionals die werkzaam zijn bij organisaties die opvoedondersteuning bieden aan ouders.

In de puberteit maken kinderen een belangrijke ontwikkelingssprong die in het gezin de nodige turbulentie teweeg kan brengen. Naast alle lichamelijke veranderingen doen zich ook duidelijke gedragsveranderingen voor die spanning met zich mee kunnen brengen in de relatie tussen ouder en puber. Deze ontwikkelingsfase vraagt van ouders andere opvoedvaardigheden dan het opvoeden van jonge kinderen. Omgaan met pubers, een oudercursus over het opvoeden van pubers, kan ouders meer inzicht bieden in wat de puberteit nu eigenlijk inhoudt en van hen als opvoeder vraagt. De uitwisseling met andere ouders kan bovendien de nodige herkenning en steun bieden.

Doelgroep

De cursus richt zich op alle ouders van kinderen in de leeftijd van 11 tot 16 jaar. Dat kunnen ouders zijn die nieuwgierig zijn naar wat de puberteit aan veranderingen met zich meebrengt als ouders die al de nodige strubbelingen ervaren.

Inhoud

In 2019 is de inhoud en vormgeving van de cursus geheel vernieuwd met steun van de afdeling Jeugd van de Gemeente Rotterdam. In zes bijeenkomsten van twee uur krijgen ouders informatie over de veranderingen in de puberteit en krijgen zij verschillende vaardigheden aangereikt om de dagelijkse omgang met hun puber soepeler te laten verlopen. Deze vaardigheden worden samengevat in het LOS-model gebaseerd op het inzicht dat de puberteit een periode is van geleidelijk losmaken en loslaten. LOS staat voor drie kernvaardigheden: Luisteren – Overleggen – Sturen die tijdens de cursus worden uitgediept met behulp van verwerkingsopdrachten, filmpjes, ervaringen uitwisselen en oefenen. De inhoud van de bijeenkomst kan worden afgestemd op de belangstelling en het kennisniveau van verschillende groepen ouders.

Aanbieders 

De cursus is interessant voor alle organisaties die preventieve opvoedondersteuning bieden aan ouders met kinderen/jongeren in de puberteit ;waaronder een groepsgericht aanbod. In de praktijk zijn dit medewerkers van welzijnsorganisaties, (school)maatschappelijk werk, medewerkers Jeugdgezondheidszorg, en/of medewerkers van een wijkteam.

Deskundigheidsbevordering

De cursus wordt bij voorkeur gegeven door begeleiders die kennis hebben van de puberteit als ontwikkelingsfase en ervaring hebben met het werken met oudergroepen. Voor de effectiviteit van de oudercursus is het wenselijk dat de begeleiders een training over het begeleiden van oudercursussen hebben gevolgd.

Bestellen

Het pakket met cursusmateriaal voor de cursus Omgaan met Pubers (handleiding, usb stick met powerpoint presentatie en ouderfolders) is te bestellen bij Buro Extern. De kosten bedragen € 79,95. Dankzij het eigenaarschap van de gemeente Rotterdam krijgen Rotterdamse organisaties 15% korting.


Meer weten?

Meer achtergrondinformatie over de oudercursus Omgaan met Pubers vind je op op deze onderliggende pagina. Of neem contact op met Preventief op Maat, info@preventiefopmaat.nl.