Tien jaar Preventief op Maat (POM) betekent tien jaar onvermoeide aandacht voor preventieve opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering. Het stoomtreintje dat in 2013 langzaam op gang kwam is in tien jaar tijd een sprinter geworden. Wat is er veel bereikt! Lees op deze pagina een aantal belangrijke mijlpalen waarmee we een bijdrage hebben geleverd aan het behoud en de doorontwikkeling van waardevolle programma’s.

De start

Ruim tien jaar geleden zaten Geraldien Blokland, Hanneke Ritmeester en Machteld Dutman bij Machteld aan de keukentafel. Hoe konden zij ervoor zorgen dat waardevolle preventieve opvoedprogramma’s behouden bleven? Een memorabel moment: de start van Preventief op Maat (POM). Met z’n drieën stonden ze aan de wieg van deze landelijke stichting voor preventieve opvoedingsondersteuning. Eind 2023 blikten Machteld, Hanneke en Geraldien aan diezelfde keukentafel terug op het ontstaan van POM en de mijlpalen die er de afgelopen tien jaar bereikt zijn.

Spel aan Huis

Zonder Spel aan Huis (SAH) had POM niet in de huidige vorm bestaan. Dit laagdrempelig programma voor spelstimulering en opvoedondersteuning dreigde landelijk uit beeld te verdwijnen. ‘Als niemand het doet, dan doen wij het’, zeiden de bestuursleden van het eerste uur. Gelukkig maar: nu bestaat er een landelijk coördinatiepunt dat de kwaliteit bewaakt, onderling overleg faciliteert en deskundigheidsbevordering biedt. En groeit en bloeit SAH als nooit tevoren.

Onder Dak

POM heeft niet alleen eigen, bewezen, programma’s en cursussen onder beheer, maar helpt ook veelbelovende initiatieven te groeien. Zoals bijvoorbeeld het succesvolle programma ‘Kinderen in Armoede Zien’ en de inzet van ervaringsdeskundigen in de jeugdzorg. Zonder POM hadden deze mooie programma’s niet kunnen bestaan.

Erkenning

Preventief op Maat (POM) heeft in 2017 het eigenaarschap van drie landelijk ontwikkelde oudercursussen op zich genomen. Deze drie oudercursussen dreigden door nieuw beleid zonder eigenaar te komen, waardoor informatie, actualisatie en deskundigheidsbevordering op de tocht kwamen te staan. Inmiddels zijn de cursussen vernieuwd en (één onder voorbehoud) opgenomen in de Databank Effectieve Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Training

Voor effectieve opvoedingsondersteuning is een deskundige beroepskracht essentieel. Daarom heeft Preventief op Maat (POM) het voortouw genomen om een tweedaagse basistraining voor begeleiders van oudercursussen te ontwikkelen. Mét succes: inmiddels hebben al 97 beroepskrachten een training gevolgd. De training is door drie brancheverenigingen geaccrediteerd.

Toekomst

Het treintje langs de hoogtepunten van de afgelopen tien jaar laat zien dat POM veel heeft bereikt. Dankzij onze inzet is een aantal preventieve programma’s behouden gebleven en verder ontwikkeld. Enthousiaste reacties uit de praktijk ondersteunen onze inzet. Onze missie is nog onverminderd van kracht. Reden om vol enthousiasme nieuwe plannen te bedenken om de preventieve opvoedondersteuning nog beter te maken. Dat is nu belangrijker dan ooit.

Eén gedachte over “Preventief op Maat bestaat 10 jaar!

  • 12 februari 2024 om 08:42
    Permalink

    Allerhartelijk van harte gewenst met wat jullie door inzet en stimulans bereikt hebben in deze 10 jaar! Steun en kader voor velen; de middelen en voorwaarden ervoor; kwaliteit en erkenning. Veel geluk gewenst voor de komende 10 jaar > expertisecentrum opvoedsteun; uitwerken ontwikkelingstaken, opvoedtaken. In ieders belang: medemenselijk opvoeden van kinderen.
    Hartelijke groet aan ieder, Henk Dries

Reacties zijn gesloten.