Stichting Preventief op Maat is eigenaar van de methodiek en zet zich in voor ondersteuning en verspreiding van het programma. De activiteiten die Preventief op Maat hiervoor uitvoert krijgen vorm binnen het Landelijk Coördinatiepunt Spel aan Huis

Wat is Spel aan Huis?

Spel aan Huis is een preventief programma dat spelstimulering en informele opvoedingsondersteuning biedt aan gezinnen met kinderen in de leeftijd van 1,5 t/m 7 jaar. De spelbegeleiding vindt plaats in de thuissituatie en wordt verzorgd door stagiaires van een (sociaal) pedagogische opleiding. Een betaalde coördinator is verantwoordelijk voor organisatie, begeleiding en kwaliteit.

Spel aan Huis wordt in veertien gemeenten op 16 locaties aangeboden. Het is nog springlevend en er worden jaarlijks meer dan 1000 ouders mee bereikt!

Effectief

Spel aan Huis is als ‘goed onderbouwde interventie’ opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies.

Interesse?

Interesse voor Spel aan Huis, als stageplek of voor het starten van een locatie? Zie: www.spelaanhuis.nl of mail naar spelaanhuis@preventiefopmaat.nl.