De balans tussen taak en proces bepaalt in belangrijke mate het succes van een groepsactiviteit. Als het taakniveau overheerst zonder aandacht voor het groepsproces loop je het gevaar dat deelnemers afhaken. Bijvoorbeeld omdat een cursusleider te snel gaat en ouders het tempo niet bijhouden of zich niet betrokken voelen bij wat er besproken wordt. Te veel meegaan in het groepsproces kan ertoe leiden dat het programma in het gedrang komt of dat bepaalde deelnemers steeds aan het woord zijn tot ergernis van de rest. De kunst is dus om deze twee aspecten goed met elkaar in evenwicht te brengen. De belangrijkste opdracht aan groepsbegeleiders is het aangaan van een goede samenwerkingsrelatie met ouders. Niet de cursusleider met zijn of haar deskundigheid staat centraal, maar het groeiproces en empowerment van de deelnemers. Er valt vooral succes te behalen als de eigen deskundigheid van ouders kan worden gemobiliseerd.

In een training gericht op het werken met groepen kunnen veel situaties in rollenspelen worden nagebootst en geoefend. Zowel taakgerichte onderdelen (informatieoverdracht, instructies geven, een werkvorm leiden) als het hanteren van proces issues zoals het scheppen van een veilige sfeer en omgaan met lastige situaties. (Zie ook: Samen delen, methodiekboek voor opvoedingsondersteuning in groepen. Bakker, I. Blokland, G. en H. Wijnen. Utrecht: SWP 2005).