Spel aan Huis in de media

Spel aan Huis bestaat 35 jaar! Op de 14 locaties in het hele land zijn op verschillende tijdstippen activiteiten. Zo kregen alle deelnemende gezinnen een Spel-aan-Huispuzzel van hun begeleidster uitgereikt. Ter gelegenheid hiervan is op de Buitenspeeldag van Jantje Beton op 14 juni onderstaand landelijk persbericht verschenen.

Spel aan Huis is jarig

Elke woensdagochtend wacht Emir trappelend van enthousiasme bij de voordeur: ‘Wanneer komt Kim nou?’. Kim is de spelbegeleidster van Spel aan Huis, die wekelijks twee uur met Emir komt spelen. Mét een tas vol verrassend
spelmateriaal.

Zo gaat het al 35 jaar in Nederland. In 1988 ging het programma Spel aan Huis van start in Den Haag. Momenteel is Spel aan Huis beschikbaar voor gezinnen in veertien gemeenten. In jaarlijks 700 gezinnen (met kinderen tussen 1,5 en 7 jaar) komt wekelijks een getrainde stagiaire spelen, begeleid door een professionele coördinator. De spelbegeleidster speelt met kinderen en hun ouders. Ouders krijgen informatie hoe zij hun kind kunnen laten spelen. Ook is er ruimte en tijd voor opvoedondersteuning. Zie voor informatie: www.spelaanhuis.nl.

Spelen is belangrijk

Spelen is belangrijk voor een kind. Het bevordert het welzijn en geluk van kinderen. Maar spelen stimuleert ook creativiteit en motivatie. Daardoor vormt spel de basis voor het lerend en probleemoplossend vermogen van kinderen. Ook is spelen belangrijk voor de sociale ontwikkeling. Al spelend leren kinderen met anderen omgaan, samenwerken en problemen oplossen. Toch is spelen niet voor elk kind vanzelfsprekend. Misschien heeft het niet de ruimte, ontbreekt het juiste speelgoed of zijn er factoren in het gezin die spelen belemmeren.

Iedere week een stapje

Veel jonge gezinnen kampen met een chronisch gebrek aan tijd, zeker als ze in het dagelijks leven te maken hebben met problemen. Dan is het makkelijk om een kind met een schermpje bezig te houden. Maar daardoor speelt een kind vaak minder dan goed is en loopt de ontwikkeling van het kind gevaar. Spel aan Huis helpt kind én ouders weer tot spelen te komen. De spelbegeleider kiest speelgoed dat het kind helpt een volgende stap in de ontwikkeling te zetten. Een balanceerbal om de motorische ontwikkeling te stimuleren, een spelletje om samen te leren spelen of poppen om het fantasiespel te ontwikkelen. Kinderen worden uitgedaagd om een nieuwe stap te zetten en ouders krijgen tips en ideeën. Ook kunnen ouders, als zij dat willen, vragen over de opvoeding bespreken.

Meer weten?

Meer weten over Spel aan Huis? Kijk op www.spelaanhuis.nl. Of neem contact op met Neel de Bruyn (landelijk coördinatiepunt Spel aan Huis) via spelaanhuis@preventiefopmaat.nl. Spel aan Huis is een programma van de Stichting Preventief op Maat.

Spel aan Huis in de media