Jaarverslag 2022

Het Jaarverslag 2022 van Preventief op Maat is verschenen. Het jaar 2022 was een productief jaar. Het bestuur heeft de visie en missie van de Stichting enigszins aangepast en geconcretiseerd. Zo kunnen we beter aansluiten op de wensen van de doelgroep.

Het vernieuwingstraject van de oudercursus Opvoeden & Zo is afgerond. De oudercursus Omgaan met Pubers is erkend als een goed onderbouwde interventie door de wetenschappelijke commissie van de Databank Effectieve Jeugdinterventies. De oudercursussen
Peuter in Zicht en Opvoeden & Zo zijn geactualiseerd en bij de Databank ingediend voor herbeoordeling.

Samen met de Stichting Aanzet en de Van Veldhuizen Stichting is een basistraining voor begeleiders van op vaardigheden gerichte oudercursussen ontwikkeld. In het voorjaar van 2022 zijn de eerste drie trainingen als pilot aangeboden. De evaluaties waren positief.

Jaarverslag 2022