Jaarverslag 2023 gereed

Het jaar 2023 was voor Preventief op Maat weer een productief jaar. De voorbereidingen voor het 10-jarig jubileum zijn getroffen, de website is goed bezocht en de oudercursussen Peuter in Zicht en Opvoeden & Zo zijn geactualiseerd en onder voorbehoud goedgekeurd voor opname in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJi. De training ‘Pedagogisch oudercursussen’ is inmiddels geaccrediteerd door drie beroepsverenigingen, In 2023 zijn 6 trainingen uitgevoerd met 52 deelnemers.

Lees alles over onze activiteiten in het jaarverslag 2023:

Jaarverslag 2023 gereed