Het is de trainers tijdens het trainen van beroepskrachten opgevallen, dat de kennis over de normale ontwikkeling van jeugdigen en het overbrengen van kennis tijdens een groepsgerichte cursus niet optimaal aanwezig is bij beroepskrachten. Als het gaat om kennis hebben velen ontwikkelingspsychologie gehad tijdens hun opleiding, maar de kennis over ontwikkelingstaken en de daarbij behorende opvoedingsvaardigheden is niet altijd paraat. Als we een gezonde, veilige en kansrijke ontwikkeling van kinderen willen bevorderen, is meer kennis nodig van de ‘gewone’, niet-problematische ontwikkeling. De kennis over ontwikkelingstaken (nodig voor normaliseren) kan dan voorafgaand aan het volgen van een training voor cursusleidsters gebruikt worden om deze kennis weer op te frissen. Dat is de reden dat wij denken dat het belangrijk is om voor huidige en toekomstige beroepskrachten een specifieke e-learningmodule te ontwikkelen met als titel ‘Ontwikkelingstaken per leeftijdsgroep’.

Hoe kun je meehelpen?

Steun je ons doel en wil je ons feliciteren? Dat kan door ons plan voor het ontwikkelen van een e-learningmodule te sponsoren. Je kunt je bijdrage storten op rekening nummer NL46 TRIO 0197 7774 57.onder vermelding van ‘bijdrage ontwikkeling e-learning’. 

Wanneer je graag met ons wilt meedenken om een e-learning te ontwikkelen en te realiseren, neem dan gerust contact met ons op via info@preventiefopmaat.nl o.v.v. ‘Jubileum POM e-learning’.