Door de COVID-overheidsmaatregelen zullen de meesten van jullie de cursussen online hebben verzorgd. Daarbij bleek dat het belangrijk is om te kiezen voor verschillende werkvormen zodat je de aandacht van de deelnemers goed kunt vasthouden. Hieronder een aantal suggesties voor het online werken met groepen. Reacties zijn meer dan welkom! Stuur deze dan aan: info@preventiefopmaat.nl.

  1. Algemene tips voor het geven van online oudercursussen

– Werken met break-out rooms

Waar het in een groep altijd al een uitdaging kan zijn om iedereen aan het woord te laten komen, geldt dit online nog meer. Gelukkig kun je ook online in subgroepen werken. Zowel het programma Zoom als het programma Teams biedt de mogelijkheid om te werken met zogenaamde break-out rooms. Wanneer je meer wil weten hoe dit precies werkt kun je verschillende instructievideo’s op YouTube vinden of websites raadplegen.

– Werken in 2-tallen

Om mensen actief te houden kun je ook momenten inlassen waarop ouders een wandeling maken maar ondertussen elkaar bellen om een vraag uit de cursus te bespreken. Zo komt iedereen gelijk in beweging en in de buitenlucht en gaan ze toch verder met de inhoud van het programma. 

– Werken met een digitaal bord 

In het programma Miro kun je een bord maken waarop deelnemers samen kunnen tekenen en Post-Its kunnen plaatsen. Je kunt 3 gratis borden aanmaken voordat je moet betalen.

Voor Opvoeden&Zo: hier zou je bijvoorbeeld ook de oefening 1 tot 10 mee kunnen doen (mensen plakken een post-it met hun naam bij het cijfer dat bij hen past).

– Werken met een whiteboard

Je kunt ook gebruik maken van een white board. In Zoom zie je als je je scherm deelt de optie Whiteboard. Deelnemers kunnen bovenaan onder ‘view options’ kiezen voor ‘annotate’ om op het bord te kunnen schrijven. Dit is bijvoorbeeld handig voor een woordassociatie oefening zoals die over ‘straffen’ (wat roept het woord straffen bij je op?). Deelnemers kunnen dan op het whiteboard schrijven wat hun associatie is. Ook in Teams bestaat deze optie.

 Tussendoor digitaal uitwisselen

Naast in contact blijven via een WhatsApp groep, kun je ook een digitaal prikbord aanmaken waar ouders weetjes en tips met elkaar kunnen delen. Je kunt een bijeenkomst dan bijvoorbeeld opstarten met het prikbord en wat ouders hierop hebben achtergelaten. Dit kan met het programma Padlet

Met dank aan Krista Okma