De basistraining Pedagogische Oudercursussen voor cursusleidsters is vanaf 13 september 2023 ook geaccrediteerd door Registerplein. Al eerder is dit gedaan door de brancheverenigingen SKJ en V&VN. Dat betekent dat geregistreerde beroepskrachten bij deze drie brancheorganisaties punten toegekend krijgen voor deelname aan deze training. Deelnemers aan de training ontvangen een deelnemerscertificaat.

Sinds 2022 verzorgt een samenwerkingsverband van drie organisaties (Stichting Aanzet, Stichting Preventief op Maat en de Van Veldhuizen Stichting) een (incompany) basistraining voor cursusleiders met als onderwerp Pedagogische Oudercursussen. Tijdens de training worden vaardigheden getraind die nodig zijn om een preventief groepsaanbod op een effectieve manier te kunnen aanbieden. De training is bedoeld voor professionals op HBO-niveau die ervaring hebben met groepen, dan wel die ervaring graag op willen bouwen. De drie vernieuwde oudercursussen die Preventief Op Maat aanbiedt maken het belangrijkste deel uit van het trainingsmateriaal. Mail voor meer informatie: info@preventiefopmaat.nl.