Voor het bewaken van het groepsproces zijn weer andere aspecten relevant, zoals:

  • een prettige sfeer scheppen waarin ouders zich op hun gemak voelen;
  • groepsregels afspreken en die bewaken;
  • de aandacht goed verdelen;
  • aansluiten op wat er in de groep leeft
  • onderlinge steun tussen ouders bevorderen;
  • ouders uitnodigen om te reageren en uitwisseling van ervaringen te bevorderen;
  • goede inbreng bevestigen;
  • weerstand of moeilijke momenten kunnen hanteren.