Erkenning databank

De cursus Beter omgaan met Pubers was als goed onderbouwd opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJI, maar die erkenning was verlopen omdat het materiaal verouderd was. De geactualiseerde interventie wordt op dit moment in samenwerking met de Van Veldhuizen Stichting opnieuw beschreven en voor opname in de databank ingediend. https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Verwijderd-uit-de-databank/Beter-Omgaan-met-Pubers

Overige gegevens

Omgaan met Pubers is een uitgave van Stichting Preventief op Maat. 

Datum van verschijning: april 2019.

Het materiaal is geschreven door Neel de Bruyn en tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Geraldien Blokland en diverse organisaties uit de praktijk. Voor meer informatie verwijzen wij naar het betreffende draaiboek.