Erkenning databank

De vernieuwde cursus Omgaan met Pubers is als goed onderbouwd opnieuw opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJI. De geactualiseerde interventie is  in samenwerking met de Van Veldhuizen Stichting opnieuw beschreven. https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Verwijderd-uit-de-databank/Beter-Omgaan-met-Pubers

Overige gegevens

Omgaan met Pubers is een uitgave van Stichting Preventief op Maat. 

Het materiaal is geschreven door Neel de Bruyn en tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Geraldien Blokland en diverse organisaties uit de praktijk. Voor meer informatie verwijzen wij naar het betreffende draaiboek.