Preventief op Maat (POM) heeft niet alleen eigen, bewezen, programma’s en cursussen onder beheer, maar helpt ook veelbelovende initiatieven te groeien. Zoals bijvoorbeeld het succesvolle programma ‘Kinderen in Armoede Zien’ en de inzet van ervaringsdeskundigen in de jeugdzorg.

De oprichting van POM viel samen met het moment dat een aantal voormalig JSO-adviseurs hun carrière voortzetten als zzp’er. Ervaren en deskundige experts met een breed netwerk, die hun sporen ruimschoots verdiend hadden. Het werd hen echter al snel duidelijk dat het werk als zzp’er soms ook eenzaam is. Je mist de inspiratie van collega’s, hebt behoefte aan extra deskundigheid of ontdekt dat een opdracht te groot is om alleen te doen. Ook bij subsidieaanvragen is vaak een rechtspersoon als een stichting nodig.

‘POM denkt altijd heel fijn met je mee bij lopende en nieuwe projecten. Ook als het niet helemaal binnen het bestaande aanbod past: op maat dus!’

Monique Haveman,
MiX Support,
projectleider/adviseur Vluchtelingen/Statushouders, VVE-doorgaande lijn

Kinderen in Armoede Zien

POM wilde deze kanjers graag de helpende hand toesteken en nam het initiatief om de nieuwe zzp’ers bij elkaar te brengen. Door deze bundeling van krachten was het mogelijk om samen grotere opdrachten aan te nemen. Maar ook om kansrijke initiatieven te ontplooien en gezamenlijk te verkennen. Zo werd een heel nieuw project ‘Kinderen in Armoede Zien’ samen met POM geïnitieerd. POM verzorgde als stichting de subsidieaanvraag en kreeg van Stichting Kinderpostzegels middelen om het project te ontwikkelen. De uitvoering van het project was bij twee zzp’ers in deskundige handen en POM deed de financiële verantwoording. Dankzij deze samenwerking was een heel succesvol project geboren.

‘POM is een fijne stichting om mee samen te werken. POM kijkt vooruit. Vijf jaar geleden staken jullie samen met ons de nek uit om de aanpak van kinderarmoede in het onderwijs/jeugdvoorzieningen te agenderen. Wat een lef én vertrouwen om deze eerste stappen mee te zetten.’

Jeanne van Berkel,
projectleider/ontwikkelaar

Inzet van ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen zijn belangrijk om de jeugdzorg te verbeteren. Zo’n tien jaar geleden werd er in de jeugdzorg nog nauwelijks over het inzetten van ervaringsdeskundigen gesproken. Terwijl bijvoorbeeld alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA’S) uit eigen ervaring weten wat eenzaamheid met hen doet. Om aan te sluiten op de belevingswereld van deze groep, is het belangrijk om hun ervaring mee te nemen bij het verbeteren van de opvang. Twee zzp’ers en medewerkers van stichting Kernkracht waren een project gestart, waarin zij AMA’s schoolden om als ervaringsdeskundige bij te dragen aan het verbeteren van de jeugdzorg. De organisatie waar dit project was ondergebracht ging echter failliet. POM zag de kansen van dit mooie project en bood hen organisatorisch onderdak. Zo kon het project verder groeien. Inmiddels is een aantal AMA’s succesvol getraind en als ervaringsmaatje, adviseur voor gemeenten en jeugdzorg of als voorlichter inzetbaar.

“Het was zo fijn dat POM ons heeft geholpen door aanvrager te willen zijn voor ons project. Zo hebben we alleenstaande vluchtelingen een aangepaste ExpEx training kunnen geven om als ervaringsdeskundige iets te betekenen voor andere jongeren die zonder ouders naar Nederland vluchten en mee te denken met gemeenten en instellingen om de hulp te verbeteren.”

Fietje Schelling en Mannus Boote,
landelijk coördinatoren Stichting ExpEx