Vernieuwing in 2020 en 2021

De huidige versie is van 2006 en inmiddels is het materiaal dringend aan vernieuwing toe. Hier wordt aan gewerkt door Preventief op Maat in samenwerking met de Stichting Aanzet in Vlaardingen. De vernieuwde versie is vanaf mei 2021 beschikbaar. 

Pilots

Ondanks Corona is een aantal pilotcursussen uitgevoerd. Hieraan wordt meegewerkt door o.a. de Van Veldhuizen Stichting uit Rotterdam, GGD-Zaanstreek Waterland, GGD Hollands Noorden en Stichting Aanzet uit Vlaardingen.

De cursus Opvoeden & Zo is opgenomen in de databank effectieve jeugdinterventies als zijnde ‘theoretisch goed onderbouwd’. https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/Opvoeden-en-zo

Het oude materiaal van Opvoeden & Zo is niet meer te bestellen