Op initiatief van Preventief op Maat is in 2015 door de Hogeschool Amsterdam een survey-onderzoek uitgevoerd naar het bestaansrecht van  drie landelijk geïmplementeerde oudercursussen (Peuter in Zicht!,Opvoeden & Zo en (Beter Omgaan met pubers) waaraan 131 professionals uit het werkveld van de preventieve opvoedondersteuning hebben deelgenomen. Centraal in het onderzoek stond de vraag of er nog  behoefte is aan oudercursussen en of de inhoud en het programmamateriaal uit deze cursussen nog bruikbaar is. 

Het onderzoek toonde aan dat dit preventieve aanbod als gevolg van de Transitie Jeugdzorg weliswaar was afgeslankt maar dat de cursussen nog op allerlei plekken in den lande tot tevredenheid van ouders en professionals worden uitgevoerd. Wel was er behoefte aan actualisatie van  het cursusmateriaal. Deze vraag vanuit het werkveld is door Preventief op Maat voortvarend opgepakt en kon dankzij een financiële tegemoetkoming van het Nederlands Jeugd Instituut en een aantal betrokken veldpartijen (Stichting Lezen voor Peuter in Zicht en voor Omgaan met Pubers vooral de Gemeente Rotterdam, CJG RijnmondVan Veldhuizen Stichting en Stichting Dock en inmiddels-vanaf 2021- Stichting Aanzet voor Opvoeden & Zo) worden gerealiseerd. 
Het raamwerk van de oude cursussen bleef intact en kreeg een actualisatie op inhoud (actuele thema’s, nieuwe werkvormen) en daarnaast een geheel vernieuwde vormgeving van het cursusmateriaal (nieuwe handleiding, powerpoints en ouderfolders). Er zijn stappen gezet om het cursusaanbod (opnieuw) in de Databank effectieve jeugdinterventie opgenomen te krijgen. Voor Omgaan met Pubers is dat al gerealiseerd. Peuter in Zicht zal in 2023 volgen.

https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies


Voor meer informatie over de specifieke cursussen zie:


Peuter in Zicht

Omgaan met Pubers

Opvoeden & Zo

Deskundigheids
-bevordering