‘Preventief op Maat 5 jaar’

Reacties naar aanleiding van de volgende vragen: Vraag 1: wat vindt u van Preventief op Maat; Vraag 2: wat zou Preventief op Maat nog kunnen oppakken?


Dineke Barendrecht, CJG Rijnmond

Gefeliciteerd met jullie 5 jarige bestaan en ik hoop dat er nog vele jaren bij zullen komen.

Vraag 1: Een fijne club mensen om mee te werken, geen groep die alles al bepaald heeft, maar juist luistert naar wat de mensen uit het veld te vertellen hebben. Daarna nemen ze ons het werk uit handen en maken interventies weer up-to-date, ook dit gebeurd weer in een goede afstemming en samenwerking.

Vraag 2: Kritisch kijken naar bestaande, goede, maar verouderde interventies rondom opvoedingsondersteuning. De sociale cohesie is veranderd en ouders praten (leren) niet meer op te voeden van familie, maar moeten het zelf ontdekken of leren het van internet, juist dat maakt dat groepsbijeenkomsten (dichtbij huis) zo belangrijk zijn.

Dus laat zien wat jullie doen en ga vooral zo door…


Elaine van Oorschot, Twinkeltje Rotterdam

allereerst van harte gefeliciteerd met jullie jubileum!
Mooi om te lezen wat jullie afgelopen jaren hebben gedaan en hebben bewerkstelligd. Petje af!
Op naar een minimaal even aantal mooie en productieve jaren!

Vraag 1: Fijn dat deze organisatie er is en zich hard maakt voor de zo nodige Opvoedondersteuning in Nederland. Mooi dat deze betrokkenheid heeft geresulteerd in het up to date houden van zeer belangrijke cursussen/ interventies zoals Peuter in zicht en Beter omgaan met Pubers. Gedrevenheid met een pluim!

Vraag 2: In stand houden / updaten van Opvoeden en Zo/ Pedagogisch Adviseren/ Algemene trainingsvaardigheden groepswerk e.a. inmiddels verdwenen of op de helling staande interventies op het gebied van laagdrempelige preventieve opvoedondersteuning.

Mijn wens is een algemene train de trainer trainingsvaardigheden waarbij de trainer gecertificeerd is certificaten aan professionals te mogen uitreiken. ( Deze zou ik heel graag volgen ……..).

En meer themabijeenkomsten/cursussen e.d. op het gebied van laagdrempelige preventieve opvoedondersteuning.


Stella Nauta, SAH Breda

Vraag 1: Goed dat preventief op maat bestaat! Faciliteert de samenwerking tussen alle SAH projecten in Nederland waardoor het mogelijk was de methodiek van SAH te innoveren! Met succes!

Vraag 2: Innovatie blijven stimuleren! Zoals nu met het beeldverhaal , maar ook : van elkaar ’s ervaringen leren. 


Annet Rombouts, SAH Leidschendam/Voorburg

Preventief op Maat heeft er voor gezorgd dat het programma Spel aan Huis definitief op de kaart is gezet en werkt aan een verdere profilering van dit waardevolle programma. 


Hans Janssen, pedagoog en publicist, voormalig lid Comité van Aanbeveling

Het lijken twee simpele vragen, maar of ze zo eenvoudig te beantwoorden zijn? Ik doe mijn best:  

Allereerst vind ik de ‘wapenfeiten’ van Preventief op Maat indrukwekkend. Temeer omdat Preventief op Maat grotendeels bestaat uit enthousiaste oudgedienden, die zich onbezoldigd inzetten en over weinig andere middelen beschikken dan hun ervaring en hun tijd. Dankzij de inspanningen van Preventief op Maat blijven methodieken die reeds ontwikkeld zijn, levendig. Dat is een goede zaak. Vraag is of Preventief op Maat daarmee de goede keuzen maakt. De naam Preventief op Maat suggereert dat er gestreefd wordt naar maatwerk in preventieve activiteiten en strategieën. Zoals curatie per definitie maatwerk is, zo zou preventie dat natuurlijk ook moeten zijn. Die gedachte spreekt mij aan. Preventie (opvoedingsondersteuning maar ook andere takken van preventieve ‘sport’!) moet er in de Haagse Schilderswijk anders uitzien dan in het even Haagse Statenkwartier. Dat realiseren zich de professionals ter plaatse natuurlijk ook. Maar misschien ontbreekt het hen aan goede voorbeelden of aan maatwerk in bestaande voorzieningen? Misschien moet Opvoeden & Zo er in het Statenkwartier net even anders uitzien dan in de Schilderswijk? Wat daarbij wel een punt van voortdurende aandacht zal moeten zijn: er bewegen zich op dit terrein ook andere spelers. Kennisinstituten zoals Movisie en het NJi hebben tot opdracht methodieken te ontwikkelen en het veld te ondersteunen bij de implementatie (op maat!) daarvan. Die kennisinstituten worden daarvoor betaald, Preventief op Maat niet. Dat legt beperkingen op. Preventief op Maat zal dus heel duidelijk moeten communiceren welke beperkte rol en plek het in dat hele preventieve speelveld wil innemen. Ik zie Preventief op Maat – vooral vanwege de expertise bij al die oudgedienden – als een goede kritische adviseur en meedenker, eerder dan als een onderzoeker of ontwikkelaar.  

Gefeliciteerd met die eerste vijf jaar en ga er asjeblieft nog tenminste vijf jaar mee door! Succes ermee!   


Marijke Bos, Stichting Lezen

Wat leuk! Gefeliciteerd.

Vraag 1: Preventief op maat bestaat uit een deskundig team met veel ervaring en daadkracht om met weinig middelen maximaal effect te bereiken. 

Vraag 2: Ik heb geen programma of cursus voor ogen. Wel zou het informatief zijn om af en toe een nieuwsbrief te ontvangen om op de hoogte te blijven. Veel succes verder.