Tien jaar geleden dreigde Spel aan Huis (SAH) landelijk uit beeld te verdwijnen. Dankzij het ingrijpen van Preventief op Maat (POM) bestaat er nu een Landelijk Coördinatie Punt Spel aan Huis (LCP) en zijn de zestien locaties van SAH – verspreid door het hele land – nog springlevend. Jaarlijks hebben zo’n 750 ouders en hun kinderen speelplezier dankzij SAH.

Voor een kansrijke start is spel onmisbaar. Maar spelen is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. SAH helpt kind én ouders om meer en beter te spelen. SAH is een laagdrempelig preventief programma dat spelstimulering en informele opvoedondersteuning biedt aan gezinnen met kinderen in de leeftijd van 1,5 t/m 7 jaar.

Elke woensdagochtend wacht Emir trappelend van enthousiasme bij de voordeur: ‘Wanneer komt Kim nou?’. Kim is de stagiaire van SAH, die wekelijks twee uur met Emir komt spelen. Mét een tas vol verrassend spelmateriaal. Wat zou er dit keer in zitten? Playmobil, een spelletje of een bal?

Landelijk coördinatiepunt

De landelijke ondersteuning van SAH werd van 1988 tot 2014 uitgevoerd door de Stichting JSO. Door gewijzigd beleid dreigde deze ondersteuning te verdwijnen. POM nam SAH daarop over en met financiële steun van Stichting Kinderpostzegels is vervolgens het landelijk coördinatiepunt (LCP) opgezet. De oprichting van het LCP is een van de wapenfeiten van POM.

Beeldverhaal SAH: Emir en zijn moeder spelen met auto’s

Het LCP vertegenwoordigt SAH landelijk. Een onderdeel hiervan is de methodiekbeschrijving en het effectonderzoek voor vermelding in de Databank Effectieve Jeugdinterventies bij het Nederlands Jeugdinstituut. Of de bijdrage aan het Pharos-leertraject over opvoedondersteuning aan vluchtelingengezinnen.

Het LCP verzorgt de training van nieuwe coördinatoren. Daarnaast faciliteert het samenkomsten van coördinatoren voor uitwisseling en deskundigheidsbevordering. Ook worden landelijke kengetallen bijgehouden. Samen met de locaties werkt het LCP aan nieuwe producten, zoals een beeldverhaal of een flyer. Inmiddels draait het LCP op de jaarlijkse financiële bijdragen van de lokale uitvoerders en POM.

“Ik vond Spel aan Huis nuttig, het heeft ons heel veel geholpen. We kunnen nu beter met onze dochter spelen en communiceren. We kunnen ook samen spelen en ze deelt haar speelgoed nu met ons. De SAH-begeleider heeft ons veel geholpen, ze gaf hele goede tips, luisterde goed naar ons en was ook heel aardig en enthousiast. Dank je wel!!”

moeder na het afronden van SAH

Spelenderwijs studeren

De spelstimulering wordt verzorgd door stagiairs van een pedagogische en/of sociaal agogische opleiding op HBO- of universitair niveau, meestal derde- of vierdejaarsstudenten. De stagiairs studeren bij SAH spelenderwijs. Wekelijks komt de stagiair aan huis spelen met spelmateriaal, dat is afgestemd op leeftijd en spelbehoefte van het kind. Doel is om de (spel)ontwikkeling van het kind te stimuleren en ouders daarbij intensief te betrekken.

Stagiair selecteert speelgoed, passend bij speeldoelen van het kind

De stagiairs komen minimaal zestien keer op huisbezoek en werken methodisch door middel van observaties en speelplannen. Naast het bevorderen van spel biedt het programma ook toeleiding naar voorzieningen in de wijk. Door de toegankelijke werkwijze slaagt SAH erin om contact te leggen met moeilijk bereikbare gezinnen.

Jaarlijks biedt SAH zo’n 300 studenten een leerzame stageplek. Het unieke van SAH is dat stagiairs in de thuissituatie komen. Ze leren zo te werken in een thuiscontext, met een diversiteit aan culturen en gebruiken. De stagiairs werken zelfstandig. Ze spelen niet alleen methodisch met kinderen, maar betrekken ook de ouders bij het spel. Zo bieden ze ook laagdrempelige opvoedondersteuning. SAH biedt een uitdagende en veelzijdige stageplek waar de stagiairs veel leren.

Professionele ondersteuning

Elke locatie heeft een coördinator, die de stagiairs werft, traint en begeleidt. De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor organisatie en kwaliteit van de uitvoering. De coördinator kan ook beoordelen of meer of andere ondersteuning voor het gezin nodig is. Coördinatoren zijn in dienst van lokale (welzijns)organisaties. De coördinatoren zijn belangrijke samenwerkingspartners voor het LCP. Deze samenwerking is de afgelopen jaren gegroeid. Jaarlijks profiteren ongeveer 750 gezinnen in Nederland daarvan. Dat is de kracht van samenwerken voor jeugd en gezin.

35 jaar SAH en we spelen verder …

SAH wordt al sinds 1988 uitgevoerd en vierde vorig jaar haar 35-jarig bestaan met tal van activiteiten voor ouders en kinderen. Dankzij de lokale inzet, POM en het LCP bloeit het programma als nooit tevoren. In 2024 start een nieuwe locatie en meer gemeenten zijn welkom! Zo blijft SAH een belangrijke bijdrage leveren aan het kansrijk opgroeien van kinderen.

Kijk voor meer informatie over SAH op www.spelaanhuis.nl.