Spel aan Huis is een preventief programma dat spelstimulering en informele opvoedingsondersteuning biedt aan gezinnen met kinderen in de leeftijd van 1,5 t/m 7 jaar. Het doel is om de (spel)ontwikkeling van kinderen te stimuleren en een positieve betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind te bevorderen. De spelbegeleiding vindt plaats in de thuissituatie en wordt verzorgd door stagiaires van een (sociaal) pedagogische opleiding. Een betaalde coördinator is verantwoordelijk voor organisatie, begeleiding en kwaliteit.

Doelgroep

Spel aan Huis richt zich op kinderen van 1,5 tot en met 7 jaar met een beperkte spelervaring die extra stimulans en ondersteuning bij hun (spel)ontwikkeling goed kunnen gebruiken. Meer specifiek gaat het om kinderen uit gezinnen waarin weinig aandacht is voor spel en het stimuleren van de kinderlijke ontwikkeling.  

Doel

Het hoofddoel van Spel aan Huis is om een positieve ontwikkeling van kinderen te bevorderen door:

  • Het stimuleren van de spelontwikkeling van kinderen en het verrijken van de spelomgeving.
  • Het bieden van opvoedingsondersteuning aan ouders gericht op het versterken van de eigen kracht en betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van kinderen.
  • Het versterken van het sociale netwerk en bevorderen van maatschappelijke integratie van gezinnen.

Aanpak

Spel aan Huis omvat een traject van 20 wekelijkse huisbezoeken waarbij een getrainde Spel aan Huis-begeleider het aangemelde kind en gezin bezoekt voor een speelsessie van gemiddeld twee uur gebaseerd op een specifiek voor dit kind/gezin gemaakt speelplan. Bij de invulling van deze sessie is tenminste een uur vrij spel gepland. Als na 20 weken blijkt dat de doelen nog niet bereikt zijn, kan Spel aan Huis verlengd worden.

Veel Spel aan Huis locaties organiseren groepsbijeenkomsten voor deelnemende ouders. Dit kunnen koffie-ochtenden zijn, maar ook themabijeenkomsten, spelinloop of speelgroepen (voor kinderen en ouders) worden georganiseerd. Dit biedt ouders gelegenheid om elkaar te ontmoeten, en kinderen om met elkaar te spelen. Ook zorgen de extra activiteiten ervoor dat stagiaires meer competenties kunnen verwerven in hun stages.