Voor het taakniveau is het belangrijk om:

  • een duidelijke agenda of op te stellen;
  • het programma toe te lichten zodat ouders weten wat ze kunnen verwachten;
  • een tijdsindeling te maken en de tijd te bewaken;
  • onderdelen duidelijk te introduceren en af te ronden;
  • programma kan afstemmen op wat er in de groep leeft;
  • verschillende werkvormen te gebruiken;
  • de rode draad goed vast te houden.