Hieronder vindt u de algemene voorwaarden en klachtenprocedure die Preventief op Maat hanteert voor het aanbod deskundigheidsbevordering.

Beide zijn recent ontwikkeld en zijn belangrijk omdat de trainingen die Preventief op Maat wil aanbieden op alle fronten moeten voldoen aan diverse kwaliteitseisen. Wij willen de deskundigheid van professionals stimuleren door een goed onderbouwd trainingsaanbod te bieden. Het aanbod is geschikt voor professionals die vanuit hun beroep preventieve opvoedondersteuning aan ouders aanbieden. In dit kader gaan we een document ontwikkelen waarin u kunt lezen aan welke inhoudelijke kwaliteiten ons aanbod voldoet. Wij vinden dat ()getrainde professionals voldoende opgeleid moeten zijn als het gaat om het werken met het kwalitatief goed onderbouwde aanbod van preventieve oudercursussen. Dat is belangrijk voor henzelf, maar vooral ook (en meer nog!) voor de doelgroep ouders op wie dit aanbod gericht is. Daarnaast willen we graag dat professionals die dit aanbod volgen een certificaat krijgen dat voldoet aan zowel onze eigen eisen als aan de richtlijnen van brancheorganisaties.