preventief-op- maat-10-jaar

Het treintje langs de hoogtepunten van de afgelopen tien jaar laat zien dat Preventief op Maat veel heeft bereikt. Dankzij onze inzet is een aantal preventieve programma’s behouden gebleven en verder ontwikkeld. Enthousiaste reacties uit de praktijk ondersteunen onze inzet.

Voor de toekomst blijft er nog genoeg te wensen over. Aandacht voor opvoedingsvoorlichting en opvoedondersteuning als effectieve preventieve interventies is onverminderd belangrijk. Juist nu we zien dat voor tijdige en eenvoudige vormen van ondersteuning van ouders en kinderen steeds minder geld en dus tijd is. We weten vanuit onze jarenlange ervaring en opgebouwde deskundigheid dat het tijdig en laagdrempelig bieden van antwoorden op vragen van ouders van grote waarde is. Het maakt het dagelijks leven van ouders en kinderen leuker en minder stressvol. En het voorkomt dat opvoedingsvragen uitgroeien tot grote problemen. Het helpt ouders en kinderen de weg te vinden naar steun en/of hulp waar dat nodig is. Dat was onze belangrijkste drijfveer om te investeren in kwaliteit en behoud van waardevolle programma’s en het ondersteunen van professionals die zich dagelijks hiervoor inzetten.

Wensen voor de toekomst

Opvoedingsondersteuning is het waard om serieus genomen te worden en structureel aandacht te krijgen. Als vrijwilligersorganisatie kunnen we dat onvoldoende borgen. Daarom willen we in de nabije toekomst het stokje graag overdragen aan een professionele organisatie. Bijvoorbeeld een (nog op te richten) landelijk expertisecentrum opvoedingsondersteuning. Daarmee blijft de kennis, kunde en ervaring over opvoedingsondersteuning behouden. We denken aan een expertisecentrum waarin professionele organisaties samenwerken en een aantal taken belegd kan worden, zoals onder andere het actueel houden en ontwikkelen van materialen voor opvoedondersteuning, kwaliteitsbewaking van programma’s en het fungeren als landelijk coördinatiepunt voor Spel aan Huis en trainingen voor professionals.

Als tweede wens willen we meer aandacht voor de normale ontwikkelingstaken en opvoedvaardigheden. We merken dat dit aspect (het normaliseren) in de opleiding van beroepskrachten onderbelicht is. Onze droom is een e-learningmodule voor beroepskrachten te ontwikkelen over de normale ontwikkeling van kinderen. Maar dat kunnen we niet alleen! Wij hebben een beetje geld en de kennis en we zoeken nog extra financiële middelen en een partner om deze module samen te ontwikkelen. Dat zou een prachtig verjaardagscadeau zijn. Meer weten over de e-learning of doneren? Kijk op onze ‘wensen’pagina.