UITSTEL INSTRUCTIEBIJEENKOMST OPVOEDEN&ZO

Pilots na de zomervakantie

16 maart 2020

Door de maatregelen n.a.v. het coronavirus is de eerste instructiebijeenkomst voor de vernieuwde versie van Opvoeden&Zo voor de deelnemers aan de pilots uitgesteld. De meeste pilotcursussen kunnen na de zomervakantie gepland worden en naar verwachting ook uitgevoerd!

Maart 2020 -Nieuwe pagina: groepsgerichte opvoedondersteuning

Vanaf volgende week vind je een aanvulling bij de pagina’s over oudercursussen over deskundigheidsbevordering

Maart 2020

Voor de vernieuwing van Opvoeden&Zo zijn we nog op zoek naar een paar pilot locaties. Vereiste voor de uitvoering van de cursus vindt plaats in de loop van 2020. Heb je belangstelling? Mail dan naar: info@preventiefopmaat.nl

Download Toolkit Kinderen in Armoede Zien vanaf 21 januari

Op de site vindt u een link naar de Toolkit Kinderen in Armoede Zien! Voor meer informatie, zie de pagina Kinderen in Armoede Zien

Spel aan Huis

Spel aan Huis heeft in samenwerking met Stichting Pharos een Beeldverhaal gemaakt. Dit kan gebruikt worden om ouders te informeren over de mogelijkheden die Spel aan Huis voor hen heeft. Kijk voor meer informatie over het Beeldverhaal: Emir heeft plezier op de website van Spel aan Huis: www.spelaanhuis.nl . Of stuur een email aan: spelaanhuis@preventiefopmaat.nl

13 december

Filmpjes die gebruikt kunnen worden voor de oudercursus Peuter in Zicht staan nu op deze websitehttps://preventiefopmaat.nl/peuter-in-zicht-informatie/

16 november

U kijkt naar de nieuwe website van Preventief op Maat. Deze is nog “onder constructie”.

12 november 2019 expertmeeting Kinderen in Armoede Zien

12 november is een digitale Toolkit gepresenteerd tijdens een expertmeeting voor professionals. Begin 2020 kunt u deze downloaden vanaf de website. Tot die tijd kunt u hierover een mail sturen aan: armoedezien@preventiefopmaat.nl


9 september

Stichting Aanzet en Preventief op Maat tekenen de samenwerkingsovereenkomst voor de vernieuwing van Opvoeden&Zo!

Nieuw materiaal Omgaan met Pubers

Bestel het nieuwe materiaal van Omgaan met Pubers via email bij: bestelling@extern.nl. o.v.v. Omgaan met Pubers.

Opvoeden & Zo. 
Zie informatie op de pagina

Meer informatie: info@preventiefopmaat.nl

2019:  Spel aan Huis programma’s kunnen  een licentie verkrijgen voor de uitvoering van het programma. 

http://www.spelaanhuis.nl


Lees hier reacties op ‘Preventief op Maat 5 jaar’