2021  Digitaal aanbod oudercursussen

19 Januari is een pagina toegevoegd aan de website van Preventief op Maat:

Enkele tips voor het online uitvoeren van oudercursussen

Onder meer de Van Veldhuizenstichting in Rotterdam biedt vanuit Opvoedwinkel Twinkeltje de oudercursus Omgaan met Pubers en Peuter in Zicht digitaal aan. Preventief op Maat heeft hier graag toestemming voor gegeven. Voor meer informatie: http://www.vvstwinkeltje.nl/

Ook de GGD Hollands Noorden en de GGD Zaanstreek Waterland zijn online gestart met oudercursussen.

Spel aan Huis in tijden van Corona

Coördinatoren en medewerkers van Spel aan Huis zijn en blijven actief aan de slag om ouders te bereiken. Lees meer op: www.spelaanhuis.nl

Vernieuwing Opvoeden&Zo

De definitieve versie van de vernieuwde cursus wordt eind maart/begin april verwacht! Meer informatie over prijs, bestellingen en presentatie wordt op deze website geplaatst.

De vernieuwing van Opvoeden&Zo is in volle gang, maar loopt door de huidige situatie wel wat vertraging op. Pilots zijn gepland vanaf oktober. Het materiaal daarvoor is inmiddels beschikbaar. De nieuwe ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben als gevolg dat veel cursussen online gegeven worden. De organisaties die dit aanbieden zijn: Stichting Aanzet in Vlaardingen, GGD Hollands Noorden, Opvoedwinkel Twinkeltje (Van Veldhuizen Stichting) en de GGD Zaanstreek Waterland.

We zijn erg benieuwd naar de ervaringen. De resultaten van de pilots worden in januari/februari verwacht.

Voor meer informatie: info@preventiefopmaat.nl

Let op: het materiaal van de cursus Opvoeden&Zo uit 2006 is met ingang van 2021 niet meer verkrijgbaar.

Download Toolkit Kinderen in Armoede Zien

Op de site vindt u een link naar de Toolkit Kinderen in Armoede Zien! Voor meer informatie, zie de pagina Kinderen in Armoede Zien

Beeldverhaal Spel aan Huis

Spel aan Huis heeft in samenwerking met Stichting Pharos een Beeldverhaal gemaakt. Dit kan gebruikt worden om ouders te informeren over de mogelijkheden die Spel aan Huis voor hen heeft. Kijk voor meer informatie over het Beeldverhaal: Emir heeft plezier op de website van Spel aan Huis: www.spelaanhuis.nl . Of stuur een email aan: spelaanhuis@preventiefopmaat.nl

Voor bestellingen van materiaal let op:

als je materiaal wil bestellen bij Buro Extern gebruik dan het volgende emailadres: bestelling@extern.nl Dit heeft verkeerd op onze website gestaan.

FILMPJES PEUTER IN ZICHT DOWNLOADEN

Filmpjes die gebruikt kunnen worden voor de oudercursus Peuter in Zicht staan op deze websitehttps://preventiefopmaat.nl/peuter-in-zicht-informatie/


Nieuw materiaal Omgaan met Pubers

Bestel het nieuwe materiaal van Omgaan met Pubers via email bij: bestelling@extern.nl. o.v.v. Omgaan met Pubers.

Meer informatie: info@preventiefopmaat.nl


Lees hier reacties op ‘Preventief op Maat 5 jaar’