16 november nieuwe website Preventief op Maat!

U kijkt naar de nieuwe website van Preventief op Maat. Deze is nog “onder constructie”.

12 november expertmeeting Kinderen in Armoede Zien

12 november is een digitale Toolkit gepresenteerd tijdens een expertmeeting voor professionals.

Voor meer informatie: armoedezien@preventiefopmaat.nl


9 september

Stichting Aanzet en Preventief op Maat tekenen de samenwerkingsovereenkomst voor de vernieuwing van Opvoeden en Zo!

Nieuw materiaal Omgaan met Pubers

Bestel het nieuwe materiaal van Omgaan met Pubers via email bij: bestelling@extern.nl. o.v.v. Omgaan met Pubers.

Opvoeden en Zo. 
Zie informatie op de pagina

Meer informatie: info@preventiefopmaat.nl

2019:  Spel aan Huis programma’s kunnen  een licentie verkrijgen voor de uitvoering van het programma. 

http://www.spelaanhuis.nl


Lees hier reacties op ‘Preventief op Maat 5 jaar’