September 2023

De basistraining Pedagogische Oudercursussen voor cursusleidsters is vanaf 13 september 2023 ook geaccrediteerd door Registerplein. Al eerder is dit gedaan door de brancheverenigingen SKJ en V&VN. Dat betekent dat geregistreerde beroepskrachten bij deze 3 brancheorganisaties punten toegekend krijgen voor deelname aan deze training. Voor meer informatie zie de informatiepagina over de inhoud van de training

Juni 2023

Spel aan Huis bestaat 35 jaar! Het programma wordt uitgevoerd sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw. Het hele jaar door zullen er op de 14 verschillende locaties in het land op verschillende momenten activiteiten worden georganiseerd in het kader van het jubileum. Kijk op de website van Spel aan Huis voor meer informatie!

Lees hier het Landelijk Persbericht en kijk op www.spelaanhuis.nl voor meer informatie.


April 2023

Het Jaarverslag 2022 van Preventief op Maat is nu te lezen op onze site!


Januari 2023

Dit jaar vieren we het 35 jarig bestaan van Spel aan huis!

Spel aan Huis onderscheidt zich van andere preventieprogramma’s door vooral in te zetten op het stimuleren van de spelontwikkeling van kinderen, met een actieve rol voor ouders. Het programma wordt uitgevoerd sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw. Het hele jaar door zullen er op de 14 verschillende locaties in het land op verschillende momenten activiteiten worden georganiseerd in het kader van het jubileum. Kijk op de website van Spel aan Huis voor meer informatie!


15 oktober 2022

Vandaag kregen wij het verdrietige bericht dat ons oud bestuurslid Bert van Kooij is overleden. Bert was een van de oprichters van Preventief op Maat. Hij heeft zich vanaf het begin met hart en ziel ingezet voor het behoud van preventieve programma’s, waarbij vooral het programma Spel aan Huis zijn speciale aandacht had. Mede dankzij Bert heeft Preventief op Maat ervoor kunnen zorgen dat het landelijk coördinatiepunt Spel aan Huis een succes is geworden en ook na zijn aftreden bleef hij de aandacht voor het programma en voor het vrij spelen van kinderen stimuleren. Zowel inhoudelijk als financieel heeft hij voor veel impulsen gezorgd. Wij denken aan hem als een zeer betrokken en bijzonder mens.


April 2022

Erkenning ‘Omgaan met Pubers’ door NJi

Omgaan met Pubers erkend door de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJi!


Jaarverslag 2021

Het Jaarverslag 2021 van Preventief op Maat is nu beschikbaar


Families Foundation

Families Foundation deelt opvoedinformatie voor ouders en volwassenen die zorgen voor kinderen tijdens crisis en oorlogssituaties. Deze informatie is in beschikbaar in verschillende talen: Oekraïens, Russisch, Pools, Roemeens, Arabisch, Duits, Engels en nu ook in Nederlands. Dit alles is te downloaden via de website van Stichting Families Foundation .


Maart/april 2022

Ontwikkeling Training Pedagogische Oudercursussen klaar!

De proefperiode van de training Pedagogische Oudercursussen die Preventief op Maat samen met Stichting Aanzet en de Van Veldhuizen Stichting heeft ontwikkeld is afgerond. Voor meer informatie over trainingen, mail: info@preventiefopmaat.nl of kijk op de pagina deskundigheidsbevordering en training Pedagogische oudercursussen


2021-2022

Stichting Aanzet mede-eigenaar van Opvoeden&Zo

Stichting Aanzet in Vlaardingen is mede-eigenaar van de oudercursus en werkt mee aan het nieuwe trainingstraject. Voor meer informatie over Opvoeden & Zo bij Aanzet: https://www.stichtingaanzet.nl/opvoeden-en-zo


Opvoeden & Zo te bestellen bij Buro Extern

Het draaiboek wordt geleverd inclusief een usb-stick waarop powerpoints, animatiefilmpjes, en bijbehorend materiaal staat. Al het materiaal kan zelf worden geprint en vermenigvuldigd vanaf de usb-stick. Het is echter ook mogelijk om sets bij Buro Extern apart te bestellen voor een meerprijs. Een bestellijst en nadere informatie vindt u op de website van Buro Extern. U kunt hier vast een kijkje nemen voor de bestelmogelijkheden: https://extern.nl/opvoeden-zo2/

Let op: alle draaiboeken: Peuter in Zicht, Opvoeden&Zo en Omgaan met Pubers zijn te bestellen: bestelling@extern.nl


Presentatie van nieuw materiaal en inhoud van Opvoeden&Zo

De webversie van de presentatie van 5 november 2021vind je hier: https://preventiefopmaat.nl/opvoeden-en-zo-presentatie/

Voor meer informatie zie de pagina Opvoeden & Zo op deze website of stuur een mail aan: info@preventiefopmaat.nl


Filmmateriaal 2006 Opvoeden&Zo

Bij de versie van Opvoeden&Zo uit 2006 hoorde een DVD waarop diverse verfilmde opvoedsituaties te zien waren. De filmopnamen bestonden uit 2 versies van dezelfde situatie en sloten aan bij de vaardigheden uit de cursus.

In de nieuwe versie zijn animatiefilmpjes opgenomen en de DVD is niet meer te verkrijgen. Omdat er af en toe vraag is naar de filmopnamen hebben we besloten deze beperkt beschikbaar te stellen voor professionals die er alsnog gebruik van willen maken.

We stellen hier nadrukkelijk bij dat de opnames niet geactualiseerd zijn en daarom ook gedateerd aandoen. Heb je er toch belangstelling voor? Stuur een email aan : info@preventiefopmaat.nl


April 2021

Algemene Voorwaarden, Klachtenprocedure, en Privacybeleid

Tot een professioneel aanbod behoort een klachtenregeling, mede gegrond op de Algemene Voorwaarden. Beide zijn in ontwikkeling. Daarnaast vindt Preventief op Maat het belangrijk te voldoen aan de regels van de AVG en heeft daarom een eigen privacybeleid geformuleerd.

Kijk hiervoor op de pagina: Klachtenprocedure, Algemene Voorwaarden en privacybeleid


Enkele tips voor het online uitvoeren van oudercursussen

Onder meer de Van Veldhuizenstichting in Rotterdam biedt vanuit Opvoedwinkel Twinkeltje de oudercursus Omgaan met Pubers en Peuter in Zicht digitaal aan. Preventief op Maat heeft hier graag toestemming voor gegeven. Voor meer informatie: http://www.vvstwinkeltje.nl


Download Toolkit Kinderen in Armoede Zien

Op de site vindt u een link naar de Toolkit Kinderen in Armoede Zien! Voor meer informatie, zie de pagina Kinderen in Armoede Zien. In 2022 is gebleken dat er nog steeds belangstelling is voor dit materiaal. We hebben daarom besloten dat het voorlopig nog te downloaden blijft.


Beeldverhaal Spel aan Huis

Spel aan Huis heeft in samenwerking met Stichting Pharos een Beeldverhaal gemaakt. Dit kan gebruikt worden om ouders te informeren over de mogelijkheden die Spel aan Huis voor hen heeft. Kijk voor meer informatie over het Beeldverhaal: Emir heeft plezier op de website van Spel aan Huis: www.spelaanhuis.nl . Of stuur een email aan: spelaanhuis@preventiefopmaat.nl


Filmpjes Peuter in Zicht downloaden

Filmpjes die gebruikt kunnen worden voor de oudercursus Peuter in Zicht staan op deze website: https://preventiefopmaat.nl/peuter-in-zicht-informatie/


Meer informatie: info@preventiefopmaat.nl


Lees hier reacties op ‘Preventief op Maat 5 jaar’