Opvoeden & Zo is klaar en vanaf 17 mei te bestellen bij Buro Extern

In april is de vernieuwing van Opvoeden & Zo afgerond. Het draaiboek wordt geleverd inclusief een usb-stick waarop powerpoints, animatiefilmpjes, en bijbehorend materiaal staat. Het materiaal omvat onder meer: een wervingsfolder, informatiefolders voor ouders in 3 talen, werkbladen en werkvormen behorend bij oefeningen, een certificaat, en andere formulieren voor ouders. Al het materiaal kan zelf worden geprint en vermenigvuldigd. Het is echter ook mogelijk om sets bij Buro Extern apart te bestellen voor een meerprijs. Een bestellijst vindt u op de website van Buro Extern. U kunt hier vast een kijkje nemen voor de bestelmogelijkheden: https://extern.nl/opvoeden-zo2/

Voor meer informatie zie de pagina Opvoeden & Zo op deze website of stuur een mail aan: info@preventiefopmaat.nl

April 2021 : Training voor professionals in ontwikkeling

Preventief op Maat ontwikkelt in samenspraak met Stichting Aanzet en de Van Veldhuizen Stichting een nieuwe training voor professionals die preventieve oudercursussen (willen) uitvoeren. Het belangrijkste van dit aanbod is dat het professionals vaardigheden aanleert om groepsgewijs opvoedondersteuning aan te kunnen bieden. Het nieuwe aanbod is deels gebaseerd op de drie oudercursussen: Peuter in Zicht, Omgaan met Pubers en Opvoeden & Zo. De eerste pilot van de training vindt plaats in juni 2021. Voor meer informatie: info@preventiefopmaat.nl

April 2021: Algemene Voorwaarden, Klachtenprocedure, en Privacybeleid

Tot een professioneel aanbod behoort een klachtenregeling, mede gegrond op de Algemene Voorwaarden. Beide zijn in ontwikkeling. Daarnaast vindt Preventief op Maat het belangrijk te voldoen aan de regels van de AVG en heeft daarom een eigen privacybeleid geformuleerd.

Kijk hiervoor op de pagina: Klachtenprocedure, Algemene Voorwaarden en privacybeleid

 

Jaarverslag 2020 Preventief op Maat

Op de pagina jaarverslagen vindt u de twee recentste jaarverslagen van Preventief op Maat.

Het jaarverslag van 2020 is net verschenen. U vindt een overzicht van de werkzaamheden van 2020 en de ambities voor 2021.

2021  Digitaal aanbod oudercursussen

19 Januari is een pagina toegevoegd aan de website van Preventief op Maat:

Enkele tips voor het online uitvoeren van oudercursussen

Onder meer de Van Veldhuizenstichting in Rotterdam biedt vanuit Opvoedwinkel Twinkeltje de oudercursus Omgaan met Pubers en Peuter in Zicht digitaal aan. Preventief op Maat heeft hier graag toestemming voor gegeven. Voor meer informatie: http://www.vvstwinkeltje.nl/

Spel aan Huis in tijden van Corona

Coördinatoren en medewerkers van Spel aan Huis zijn en blijven actief aan de slag om ouders te bereiken. Lees meer op: www.spelaanhuis.nl

Vernieuwing Opvoeden&Zo

De vernieuwing van Opvoeden&Zo is zo goed als voltooid. De pilots die hebben kunnen plaatsvinden zijn inmiddels afgerond. De nieuwe ontwikkelingen rondom het coronavirus hadden als gevolg dat de meeste cursussen online gegeven zijn. De organisaties die meegewerkt hebben aan de vernieuwing en/of aan de pilots zijn: Stichting Aanzet in Vlaardingen, GGD Hollands Noorden, Opvoedwinkel Twinkeltje (Van Veldhuizen Stichting in Rotterdam) en de GGD Zaanstreek Waterland.

Voor meer informatie: info@preventiefopmaat.nl

Let op: het materiaal van de cursus Opvoeden&Zo uit 2006 is niet meer verkrijgbaar

Download Toolkit Kinderen in Armoede Zien

Op de site vindt u een link naar de Toolkit Kinderen in Armoede Zien! Voor meer informatie, zie de pagina Kinderen in Armoede Zien

Beeldverhaal Spel aan Huis

Spel aan Huis heeft in samenwerking met Stichting Pharos een Beeldverhaal gemaakt. Dit kan gebruikt worden om ouders te informeren over de mogelijkheden die Spel aan Huis voor hen heeft. Kijk voor meer informatie over het Beeldverhaal: Emir heeft plezier op de website van Spel aan Huis: www.spelaanhuis.nl . Of stuur een email aan: spelaanhuis@preventiefopmaat.nl

Voor bestellingen van materiaal let op:

als je materiaal wil bestellen bij Buro Extern gebruik dan het volgende emailadres: bestelling@extern.nl Dit heeft verkeerd op onze website gestaan.

FILMPJES PEUTER IN ZICHT DOWNLOADEN

Filmpjes die gebruikt kunnen worden voor de oudercursus Peuter in Zicht staan op deze websitehttps://preventiefopmaat.nl/peuter-in-zicht-informatie/


Materiaal Omgaan met Pubers

Bestel het nieuwe materiaal van Omgaan met Pubers via email bij: bestelling@extern.nl. o.v.v. Omgaan met Pubers.

Meer informatie: info@preventiefopmaat.nl


Lees hier reacties op ‘Preventief op Maat 5 jaar’